13. jun 1993.

13. jun 1993.

Time-Warner Inc., Microsoft Corp. i Tele-Communications Inc. objavljuju zajednički poduhvat zamišljen da „kombinuje svetove računarstva i televizije i možda utiče na način isporučivanja popularne kulture.“ Razvoj softvera za interaktivnu televiziju – koja bi omogućila potrošačima da kupuju, posluju sa bankom i koriste World Wide Web putem svojih kućnih televizora – izgledalo je kao sledeći korak ka stvaranju tehnologije dostupne i korisne u domaćinstvima.

Datum - mesec: 6

Datum - dan: 12

3683-13-jun-1993