14. februar

1946.

Džon Močli (John Mauchly) i Presper Ekert (J. Presper Eckert) skidaju veo sa dugo očekivanog ENIAC-a na univerzitetu Pensilvania. ENIAC je računao 5.000 operacija u sekundi – 1.000 puta brže od svojih savremenika. Impresivna po dimenzijama kao i po snazi, ova mašina je zauzimala preko 140 kvadratnih metara prostora, bila je teška 30 tona i koristila 18.000 vakuumskih lampi.

Datum - mesec: 2

Datum - dan: 14

2739-14-februar