14.oktobar

14. oktobar 1957.

14. oktobar je godišnjica Britanskog računarskog društva (British Computer Society), koje je osnovano 1957. godine. BCS jedno je od nekolicine međunarodnih udruženja koja su ostvarila pridruženo računarskom udruženju IEEE.

Datum - mesec: 10

Datum - dan: 14

2636-14-oktobar