15. januar

1986.

Nacionalna fondacija za nauku (National Science Foundation) otvara Nacionalni centar za superračunarske aplikacije (NCSA – National Center for Supercomputer Applications) na Univerzitetu Ilinois, za istraživanje računara visokih performansi. Najčuveniji njihov diplomac, Mark Andresen (Marc Andreesen), izmislio je Mosaic, pretraživač mreže poznate kao WWW (“World Wide Web”) još tokom studija, a kasnije ga je pretočio u kompaniju Netscape.

Datum - mesec: 1

Datum - dan: 15

2710-15-januar