15. мај 2004.

15. мај 2004.

Џош Финдли (Јосх Финдлеy) открио је 41-ви Мерсенов прост број, 224,036,583 – 1. Открио га је користећи рачунар 2.4-ГХз Pentium 4. Мерсенов прост број је за један мањи од степена броја два: Мн = 2н – 1. Да би то било тачно, експонент н мора такође да буде прост број. Мерсенови прости бројеви су у блиској вези са савршеним бројевима, који су једнаки збиру својих правих делилаца. Проучавање Мерсенових простих бројева била је мотивисано овом везом. Још у четвртом веку пре нове ере Еуклид је доказао да ако је М Мерсенов прост број, тада је М(М+1)/2 савршен број. У осамнаестом веку је Леонард Ојлер (Leonhard Euler) доказао да су сви парни савршени бројеви тог облика. Нису познати непарни савршени бројеви, па се претпоставља да не постоје. Тренутно није познато да ли постоји бесконачан број Мерсенових простих бројева.

Датум - месец: 5

Датум - дан: 15

2150-15-maj-2004