15. mart

1994.

Aldus Corporation i Adobe Systems Inc. objavljuju da će se udružiti. Aldus je izvršio preokret u stonom izdavaštvu (DTP – desktop publishing) kada je osnivač Paul Brainerd objavio program PageMaker godine 1985. Računarski naučnici John Warnock i Charles Geschke su znanje stečeno na diplomskom radu primenili na slične proizvode i osnovali Adobe godine 1982.

Datum - mesec: 3

Datum - dan: 14

3994-15-mart