16. jun 1911.

16. jun 1911.

Finansijer Čarls Flint izgradio je trustove spajanjem nekoliko manjih firmi u kompaniju dominantnu u pojedinim oblastima. Prethodno je već formirao kompanije International Time Recording koja je glavni igrač za fabričke satove i Computing Scale Company of America za vage. Tada je isplatio Hermana Holleritha, osnivača Hollerith Tabulating Machine Company, i spojio sve tri kompanije u C-T-R (Control-Tabulating-Recording). Nova kompanija je nastavila da proizvodi svu tehničku robu za koju su pojedinačne kompanije bile specilizovane, ali na kraju se usredsredio na opremu jedinica za evidentiranje koje je stvorila kompanija Hollerith. Godine 1920. C-T-R će sebe preimenovati u IBM.

Datum - mesec: 6

Datum - dan: 15

3686-16-jun-1911