17. septembar 1971.

17. septembar 1971.

RCA se povlači sa tržišta računaru nakon gubitaka od $ 490 miliona. RCA je bio jedan od „sedam patuljaka“, tj. grupa koja je obuhvatala Honeivell, Control Data Corporation, UNIVAC, Burroughs, NCR, i General Electric, a pokušali su da se takmiče sa IBM-om na kompjuterskom tržištu. RCA Spectra 70/45 je kompjuter koji je bio lansiran na tržištu kao konkurent IBM 360 ali bezuspešno.

Datum - mesec: 9

Datum - dan: 16

2870-17-septembar-1971