18. mart

1972.

John Vincent Atanasoff izlazi kao pobednik dugotrajne pravne bitke u SAD za naziv pronalazača electronskog digitalnog računara. Jedan sudija je odredio da je njegov rad prethodio i doprineo razvoju mašine ENIAC, čiji pronalazači su se prethodno smatrali zaslužnim.

Datum - mesec: 3

Datum - dan: 17

3566-18-mart