20. децембар

1943.

Томас Votson млађи обавестио је председника универзитета Harvard, Џемса Б. Конанта, да ће Норман Бел Гедс дизајнирати спољашњост рачунара Harvard Mark I. Бел Гедс био је амерички индустријски дизајнер који је на сличним задацима већ радио за Philcoradio кабинете и Graham Page аутомобиле. Бел Гедес такође је дизајнирао и ГМ-ов павиљон за Светски сајам 1939. године.

Датум - месец: 12

Датум - дан: 20

2686-20-decembar