21. decembar

1968.

Računar AGC (Apollo Guidance Computer) obavljao je zadatke navođenja, navigacije i kontrolnog proračunavanja u svemirskom programu Apollo. AGC je prvi računar koji je koristio integrisana kola circuit i zauzimao manje od 1 kubne stope prostora u letilici. Skladištio je podatke u reči od 15 bitova (sa jednim bitom parnosti) i imao vreme memorijskog ciklusa od 11.7 usec. Astronauti su komunicirali sa AGC-om pomoću tastature sa ekranom („DSKY“). Računar je imao digitalne ekrane , a sa astronautima je komunicirao pomoću dugmeta za glagole i imenice, dvocifrenih operacija i koda operanda.

Datum - mesec: 12

Datum - dan: 21

2687-21-decembar