21. mart

2006.

Ideja za Twitter nastala je na jednoj sesiji u podkastu kompanije Odeo. Početni koncept je bio da se kratke poruke dele putem SMS tekstova sa nekom malom grupom. Jack Dorsey je bio prvi dizajner onog što je dobilo kodni naziv “twttr” i poslao je prvu poruku u 9:50 pre podne 21. marta 2006 – „just setting up my twttr.“ Twitter je javno objavljen tog jula i doživeo je prvi veliki uspeh na konferenciji South by Southwest Interactive u 2007, ubrzo nakon odvajanja u samostalnu kompaniju, Twitter, Inc.

Datum - mesec: 3

Datum - dan: 20

3568-21-mart