22. april 1592.

22. april 1592.

U Nemačkoj se rodio Vilhelm Šikard (Wilhelm Schickard), tvorac jedne rane računske mašine. Šikard koristi drvene zupčanike i pravi 1623. godine mašinu za sabiranje, koja se zvala „sat za računanje“, a mogla je da sabira i oduzima najviše šestocifrene brojeve.

Datum - mesec: 4

Datum - dan: 22

2441-22-april-1592