22. septembar 1986.

22. septembar 1986.

U odlučujućoj pobedi stvaralaca unutrašnjosti računara, savezni sudija je presudio da se kôd koji služi za upravljanje računarima i drugim elektronskim uređajima može zaštititi autorskim pravom kao i štampani materijal.

Datum - mesec: 9

Datum - dan: 21

2326-22-septembar-1986