23. septembar 1785.

23. septembar 1785.

U Stokholmu se rodio Per Georg Šojc (Per Georg Scheutz) (1785-1873), koji je sa svojim sinom izgradio komercijalno dostupan kalkulator zasnovan na diferencijalnoj mašini Čarlsa Babedža (Charles Babbage). Pošto su 1833. čitali o diferencijalnoj mašini, Šojc i njegov sin Edvard radili su na verziji koja je bila u stanju da obradi brojeve od 15 cifara i računa pomoću diferencijala četvrtog stepena. Rezultat je osvojio zlatnu medalju na Pariskoj izložbi 1855 i koristio se u opservatoriji Dudley u Njujorku za izračunavanje nekoliko tabela. Drugi primerak je korišćen u Britanskim matičnim knjigama za izračunavanje tabela potrebnih novonastaloj delatnosti životnih osiguranja.

Datum - mesec: 9

Datum - dan: 22

2325-23-septembar-1785