24. mart

1959.

Texas Instruments prikazuje prvo integralno kolo. Pronalazač, Jack Kilby (rođen 8 novembra, 1923), napravio je taj uređaj da bi dokazao da otpornici i kondenzatori mogu da postoje na istom komadu poluprovodničkog materijala. Njegovo kolo se sastojalo od jednog komadića germanijuma sa pet komponenti povezanih žicama. Međutim, Robert Noyce iz Fairchilda, je podneo zahtev za patent nekoliko meseci nakon Kilby-a i stvorio integralno kolo kao komercijalno isplativu tehnologiju. Obojica su priznata kao supronalazači integralnog kola.

Datum - mesec: 3

Datum - dan: 23

3571-24-mart