24. novembar

24.11.1998.

America Online najavila je kupovinu akcija firme Netscape Communications u vrednosti od 4,2 milijarde dolara. Dogovor između Netscape-a i AOL-a takođe je predstavljao udruživanje interesa, tako da su akcionari Netscape-a dobili 45% od zajedničkog fonda AOL-a za svaku akciju koju su posedovali. Ova transakcija zatvorena je u proleće 1999. godine, kao predmet regulatornih odobrenja akcionara.

Datum - mesec: 11

Datum - dan: 24

2660-24-novembar