26.oktobar

26. oktobar 1961.

Kompjuter fakulteta MIT, TKS-0, konstuisan je da prvi program za film Saga i sadržao je 4096 reči koje su bile skladištene u magnetnom jezgru. Danas su kompjuteri uobičajena pojava u filmu, ali je 60ih godina ovo predstavljalo prekretnicu.

Datum - mesec: 10

Datum - dan: 25

3154-26-oktobar