27. februar

1976.

IBM 7950, superračunar poznat takođe kao Harvest System, prestao je da radi nakon 14 godina službe u Državnoj bezbednosnoj agenciji (National Security Agency). Harvest je bio jedinstven dodatak računaru Stretch i isporučen je 1962. Džejms Pomeren (James H. Pomerene) ga je projektovao za kriptoanalizu. Njegova elektronika, izrađena od iste vrste diskretnih tranzistora koji su korišćeni za Stretch, bila je oko duplo veća (fizički) od Stretcha. Harvest je Stretchu dodavao mali broj instrukcija, bio je povezan sa njim i nije mogao da radi nezavisno.

Datum - mesec: 2

Datum - dan: 27

2752-27-februar