29.oktobar

29. oktobar 1878.

Vilgod Odner je patentirao modifikovanu verziju Lajbnicovog izuma za množenje ponovljenim dopunama. Ovaj patent se ugrađivao u Brunsvigov kalkulator koji se prodavao 50-ih godina.

Datum - mesec: 10

Datum - dan: 28

3161-29-oktobar