2. april

1980.

Microsoft Corporation najavljuje Z80 SoftCard—njihov prvi i (godinama) jedini hardverski proizvod–jedan mikroprocesor na kartici sa štampanim kolom koja se umetala u personalni računar Apple II. Maloprodajna cena je bila 349 dolara. SoftCard je omogućavala programerima izvršavanje pod operativnim sistemom CP/M (koji se dobijao uz karticu, kao i Microsoft BASIC) na Apple II sa 6502 uz neznatne modifikacije. Konkretno, procesor teksta WordStar je bio toliko popularan da su ljudi kupovali SoftCard i prateću „80-kolonsku karticu“ samo da bi ga koristili. U jednom trenutku je SoftCard donosila oko polovinu Microsoftovog ukupnog prihoda. Proizvodnja je prekinuta 1986.

Datum - mesec: 4

Datum - dan: 2

2762-2-april