2. maj 1983.

2. maj 1983.

Korporacija Microsoft najavljuje miša Microsoft Mouse sa dva tastera, koji se uvodi uz novi program za obradu teksta Microsoft Word. Microsoft je proizveo skoro 100.000 tih prilično prostih uređaja za rad sa IBM-ovim personalnim računarima i računarima kompatibilnim sa IBM-ovim ali je prodao svega 5.000 dok nije 1985 proizveo verziju koja se između ostalog odlikovala skoro bešumnim radom na svakoj površini.

Datum - mesec: 5

Datum - dan: 2

2131-2-maj-1983