2.oktobar

2. oktobar 1955.

Nakon deset godina računanja i obrađivanja podataka, penzionisan ENIAC. ENIAC je bio jedan od najpoznatijih svetskih računara, konstruisan je u februaru 1946, a mogao je da obradi 5000 operacija u sekundi.

2. oktobar 1954.

Rođen je Gaj Stil, računarski naučnik koji je učestvovao u dizajniranju nekoliko programskih jezika, a najpoznatiji je kao jedan od tvoraca programskog jezika JAVA.

Datum - mesec: 10

Datum - dan: 2

2623-2-oktobar