30. maj 1996.

30. maj 1996.

AT&T je održao skup da bi najavio sistem koji će omogućiti da personalni računari pozivaju i primaju video telefonske pozive preko standardnih telefonskih linija. AT&T i drugi su uložili godine rada da bi postigli uspeh u toj tehnologiji. Sistem AT&T-a je koristio Intel-ove Pentium procesore i softver za kompresiju kako bi se omogućilo da i video i zvučne informacije koriste istu telefonsku liniju umesto ISDN, T-1, ili T-3 linija velikog kapaciteta.

Datum - mesec: 5

Datum - dan: 30

2186-30-maj-1996