30. septembar 1941.

30. septembar 1941.

Tokom sudskog procesa kojim se odlučivalo kome da se pripiše projektovanje prvog elektronskog računara, advokat Džona Atanasofa (John Atanasoff) Halidej je konačno ubedio Džona Mohlija (John Mauchly) da potvrdi nekoliko ključnih tačaka. Jedna od njih je bila da je 30. septembra 1941. Mohli pisao doktoru Atanasofu, jednom od projektanata računara Atanasoff-Berry Computer, predlažući zajednički rad. Mohli je razmatrao razvijanje jednog računara i pitao Atanasofa da li ima nešto protiv upotrebe njegovih koncepata. Sudija je na kraju presudio u korist Dr. Atanasofa.

Datum - mesec: 9

Datum - dan: 29

2336-30-septembar-1941