3. april

1617.

John Napier–škotski matematičar najpoznatiji po izumu logaritama i jednog ranog uređaja za računanje koji se zvao Napier’s Bones. Napier’s Bones se sastojao od tablica množenja upisanim na trakama od drveta ili kosti, kao pomoć brzom računanju. (Zvali su se „bones“ (kosti) zbog materijala koji se koristio za kvalitetnije verzije—kost ili slonovača). Njegov logaritamski sistem predstavljao je osnovu za izum logaritmara približno u isto vreme, a logaritmari su bili glavno sredstvo za računanje dok se nije pojavio digitalni kalkulator. Napier se rodio u Merčistonu u Škotskoj 1550. i umro 1617. godine.

Datum - mesec: 4

Datum - dan: 3

2763-3-april