5. januar

1962.

Prvo pismeno pominjanje ranog objektno orijentisanog jezika Simula, koji su napisali Kristen Nigard (Kristen Nygaard) i Ole-Džon Dal (Ole-John Dahl) iz Norveškog računarskog centra u Oslu. Simula grupiše podatke i instrukcije u blokove koji se zovu objekti, a svaki od njih predstavlja jedan aspekt sistema namenjenog simulaciji.

Datum - mesec: 1

Datum - dan: 5

2700-5-januar