5. maj 1952.

5. maj 1952.

Damer (G. W. A. Dummer), engleski inženjer elektrotehnike, predvideo je proizvodnju svih elektronskih komponenti jednog kola ili sistema u jedinstvenom bloku od poluprovodničkog materijala. Nekoliko uređaja sa specijalnim funkcijama razvijeno je u laboratorijama Bell Labs i RCA, da bi Džek Kilbi (Jack Kilby) u firmi Texas Instruments 1958. prikazao koncept „integrisanog kola“ opšte namene.

Datum - mesec: 5

Datum - dan: 5

2134-5-maj-1952