7. decembar

1928.

Noam Čomski rođen je u Filadelfiji, država Pensilvanija. Doktorirao je na univerzitetu u Pensilvaniji 1955. godine. Od tada predaje na MIT-ju, gde je na čelu odeljenja za moderne jezike i lingvistiku. Njegov rad na sintaksi prirodnih jezika uticao je na rani razvoj programskih jezika. Najviše ga je proslavio rad na gramatičkoj hijerarhiji koja nosi njegovo ime. Stekao je titulu počasnog doktora na univerzitetima u Londonu i Čikagu. 1988. Godine postao je dobitnik Kjoto nagrade za opštu nauku.

Datum - mesec: 12

Datum - dan: 7

2673-7-decembar