9.oktobar

9. oktobar 1947.

Potpisan je ugovor o razvoju BINAC-a (skraćeno od BINary Automatic Computer), jedinog računara koji je konstruisala firma Eckert-Mauchly Computer Co., osnovana od strane tvoraca ENIAC-a DŽ. Presper Ekarta i Džona Moklija. BINAC je bio prvi elektronski digitalni računar sa mogućnošću skladištenja programa u SAD, sa kapacitetom od 512 reči. Sa cenom od 278000 dolara, BINAC je predstavljao napredak u odnosu na ENIAC po pitanju brzine i s obzirom da je imao samo 700 vakuumskih cevi umesto 18000.

Datum - mesec: 10

Datum - dan: 9

2631-9-oktobar