17.januar

1996.Računar je upotrebljen u otkrivanju novih planeta. Pol Batler (Paul Butler) i Džefri Marsi (Geoffrey Marcy) objavili su Američkom astronomskom društvu (American Astronomical Society) da su otkriji dve planete pomoću neuobičajenog računarskog metoda za analizu … Opširnije

Opširnije

16.januar

1956.Javnosti je otkriveno okruženje SAGE (Semi-Automatic Ground Environment) vlade SAD. To je vazduhoplovni odbrambeni sistem, koji je na stotine radarskih stanica u SAD i Kanadi povezao u prvu računarsku komunikacionu mrežu velikih razmera. Uz rastuću … Opširnije

Opširnije

15. januar

1986.Nacionalna fondacija za nauku (National Science Foundation) otvara Nacionalni centar za superračunarske aplikacije (NCSA – National Center for Supercomputer Applications) na Univerzitetu Ilinois, za istraživanje računara visokih performansi. Najčuveniji njihov diplomac, Mark Andresen (Marc Andreesen), … Opširnije

Opširnije

14. januar

1919.Rodio se Natanijel Ročester (Nathaniel Rochester), glavni arhitekta prvog IBM-ovog naučnog računara, koji se zvao 701. On je razvio i prototip za IBM 702, prvi komercijalni računar rastuće kompanije. Obe mašine su najavile IBM-ov lagani … Opširnije

Opširnije

13. januar

1874.Patentni zavod SAD izdaje patent za Spaldingovu mašinu za sabiranje (Spalding Adding Machine). Preteče kalkulatora i računara, mehaničke mašine za sabiranje mogle su da vrše jednostavnu aritmetiku i bile su popularne u poslovnom svetu dok … Opširnije

Opširnije

12. januar

1997.Izmišljeni računar HAL 9000 postaje operativan, prema romanu Artura Klarka “2001: Odiseja u svemiru” (Arthur C. Clarke “2001: A Space Odyssey”). U filmskoj adaptaciji iz 1968. računar kaže – Ja sam HAL 9000, broj 3. … Opširnije

Opširnije

11. januar

1960.Komitet ACM/GAMM, tim prosvetitelja računarske industrije, sastao se da razvije Algol 60, prvi jezik strukturisan u blokovima koji je kasnije doveo do šire korišćenog jezika Pascal. Algol (Algorithmic Language) i Algol 60 su projektovani da … Opširnije

Opširnije

10. januar

1938.Rodio se Donald Ervin Knut (Donald Ervin Knuth), najpoznatiji po seriji knjiga Umetnost računarskog programiranja (The Art of Computer Programming) na kojoj još uvek radi, a za koju je zamislio da će eliminisati dupliranje programerskih … Opširnije

Opširnije

9. januar

1925.Rodio se Erih Bloh (Erich Bloch), član tima koji je projektovao IBM-ovu familiju računara System/360. 1962. je IBM postavio Bloha na čelo programa SLT (Solid Logic Technology) — elektronske tehnologije za System/360, familiju šest međusobno … Opširnije

Opširnije

8. januar

1940.U jesen 1937 Dr. Džordž Stibic (George Stibitz) je od zaostalih releja, delova konzervi, sijalica iz baterijskih lampi i sličnog, konstruisao svoju K-mašinu koja je bila u stanju da sabere dva bita i prikaže rezultat. … Opširnije

Opširnije