Oracle razmatra nove napore za širenje mobilnih aplikacija u jeziku Java

Članovi zajednice OpenJDK su imali rok do 12. oktobra da glasaju o predlogu da se olakša razvoj za operativne sisteme iOS, Android i mobile Windows.

Oracle razmatra da u komplet JDK (Java Development Kit) uvede portove za podršku operativnih sistema iOS, Android i mobilne verzije Windowsa, sa namerom da se proširi prisustvo Jave u rastućem delu tržišta tehnologije. Prema predlogu Mobile Project, Oracle bi priložio sistem za izgradnju, HotSpot JVM, i izmene JDK izvora za ciljane mobilne platforme. Dobijeno okruženje bi moglo da pravi statička izvršna okruženja za Javu (engl. static Java runtimes) i modifikacije Zero interpretera potrebne za iOS uređaje. Planira se bezglavi port (engl. headless port) oslonjen na JDK 9.

Početni pregledači uključili bi trenutne pregledače u projektu JDK 9. Ostali delovi plana Mobile Project sadrže pomoćni interfejs Java Launcher koji olakšava uključivanje Jave u mobilne aplikacije, uzorke „hello world“ aplikacija i šablone projekata za svaku platformu. Sadašnji članovi zajednice OpenJDK su mogli da glasaju o predlogu do ponedeljka 12. oktobra.

Oracle opisuje predloženi projekat jednostavno kao napor da se doprinese kôd: „Oracle održava portove Java tehnologije za neke od naših vlastitih posredničkih proizvoda vezanih za mobile. Smatrali smo da ima smisla ponuditi taj kôd programerima u ekosistemu Java kroz OpenJDK i nadati se eventualnoj povratnoj koristi. Nema nikakvih planova ni ciljeva van toga.“

Mada je Java Micro Edition (ME) obezbedila implementaciju Jave na ugrađenim i mobilnim uređajima, Oracleova Java se nije isticala u domenima smartfona i tableta. Googleov Android koristi virtuelnu mašinu Dalvik, koja usklađuje Java API-je, ali ta primena Jave je predmet postojeće parnice koju vode Oracle i Google. Apple je odobrio primenu Java programiranja za izradu iOS aplikacija, ali ne odobrava sam JVM u iOS-u.

John Rymer, analitičar firme Forrester Research, kaže da se Oracle nalazi pred teškom bitkom oko Jave u tržištu mobila. „Java Micro Edition ne igra važnu ulogu u smartfonima i tabletima — najrasprostranjenijim mobilnim uređajima. Okruženje za smartfone i tablete oslonjeno na Javu je sada Android.“ Ali on shvata zbog čega Oracle i dalje pokušava da preuzme veću ulogu za mobilnu Javu: „Teorija bi bila da će jedna standardna, sankcionisana implementacija bolje uticati na prihvatanje nego gomila vlasničkih rešenja za pojedine tačke.“

Jeffrey Hammond analitičar u Forresteru je takođe skeptičan: „Ovo više izgleda kao da Oracle ima nameru da se što više čuje za modifikacije koje je uveo za primenu Jave, da bi doveo svoj Mobile Application Framework na te platforme, i veoma različit pristup nego sa jedinstvenim ME ili SE izvršnim okruženjima. … Naravno, moja briga kao programera bi bila koliko bi to ugrađivanje uvećalo moje aplikacije. Nadam se da će to biti manja, mršavija VM koja ne dovodi do nadimanja aplikacija.

3864-xa-oracle-razmatra-nove-napore-za-sirenje-mobilnih-aplikacija-u-jeziku-java-xa