Metode mašinskog učenja za predviđanje ishoda sportskih događaja

Sportska industrija danas predstavlja jedno od najvećih svetskih tržišta, čija se vrednost procenjuje u stotinama milijardi dolara. Veliki deo ove industrije čine sportske kladionice, čiji se rad zasniva na prognozi ishoda sportskih događaja. Cilj ovog rada je analiza primene numeričkih metoda, konkretno mašinskog učenja, u predviđanju krajnjeg ishoda utakmica u timskim sportovima.

U radu su detaljno prikazane poznate metode klasi kacije i njihove varijacije, relevantne za dati problem. Opisani algoritmi primenjeni su u svrhu predviđanja ishoda mečeva na osnovu atributa izvedenih iz statistika preašnjih susreta svakog od timova. Dat je uporedni prikaz ocene kvaliteta korišćenih pristupa u pogledu preciznosti, skalabilnosti i drugih poželjnih osobina.

Autor: Uglješa Stojanović

Mentor: prof. dr Dragan Urošević

Ovde možete pročitati rad u celosti

3617-metode-masinskog-ucenja-za-predvidanje-ishoda-sportskih-dogadaja