Najbolji softver otvorenog koda u 2021

InfoWorld-ove nagrade Bossie 2021 za najbolji softver otvorenog koda su za razvoj softvera, DevOps, analitiku podataka i mašinsko učenje. Novac ne raste na drveću, ali raste u GitHub skladištima. Projekti otvorenog koda prave najvredniji i najsavršeniji softver na planeti, besplatno raspoloživ, pa drastično obara troškove informacione tehnologije za sve kompanije. Ako vas zanima najnoviji i najnapredniji softver, potražite ga u projektima otvorenog koda.

Ovde se nalazi 28 tih najnaprednijih, koje InfoWorld nagrađuje za 2021 godinu. Dobitnici naše nagrade Bossie Award za 2021 predstavljaju najbolji i najinovativniji softver – za razvoj softvera, DevOps, računarstvo u oblaku, mašinsko obučavanje, itd. – u ponudi današnjeg otvorenog koda.

 1. Svelte i SvelteKit – u polju inovativnih, čeonih JavaScript radnih okruženja otvorenog koda oni su možda najambiciozniji i najvizionarniji od svih.
 2. Minikube – minijaturni Kubernetes klaster koji se izvršava na stonom računaru. Nema potrebe za virtuelnom mašinom, niti za Linux distribucijom. Podržava i Docker, CRI-O, ili Containerd.
 3. Pixie – posmatračka alatka za Kubernetes aplikacije, koristi manje od 5% procesora u klasteru, može da nadgleda mrežu u klasteru, stanje infrastrukture, performanse usluga i profilisanje upita u bazu podataka.
 4. FastAPI – stvarno moderno Python veb radno okruženje, koje može ravnopravno da se meri sa okruženjima Django i Flask.
 5. Crystal – ovaj jezik je sada dovoljno stabilan za upotrebu u opštim radnim opterećenjima, koristi prevodilac LLVM radi postizanja velike brzine i izbegavanja uobičajenih problema kao što su null reference. Interfejs sa postojećim C kodom.
 6. Windows Terminal – još uvek nije sasvim zamenio staru Windows konzolu, ali sa redom veličine boljom performansom, to se može očekivati.
 7. OBS Studio – snimanje videa i živo reprodukovanje sadržaja čak daleko bolje od komercijalnih programskih paketa. Namenski tasteri za tranziciju među prikazima, efekti slike u slici, itd.
 8. Shotcut – višeplatformski alat za uređivanje video zapisa ništa lošiji od Davinci Resolve-a. Mogu da ga izvršavaju Mac, Linux, BSD i Windows.
 9. Weave GitOps Core – alatka za GitOps. Zamisao je da se uprosti devops radni tok i obezbedi stabilnija konfiguracija.
 10. Apache Solr – dugovečna platforma pretraživanja zasnovana na Apache Lucene. Besplatna je. Čak sadrži algoritam LTR (learning to rank) koji pomaže automatsko podešavanje i odmeravanje rezultata.
 11. MLflow – MLOps platforma koja omogućava praćenje, upravljanje i održavanje različitih modela, eksperimenata mašinskog obučavanja i njihovo uvođenje. Sadrži alatke za evidentiranje i ispitivaje eksperimenata (koda, podataka, konfiguracije, rezultata), pakovanje koda u projekte i ulančavanje tih projekata u radne tokove.
 12. Orange – obećava „plodno i zabavno“ prekopavanje podataka. Za razliku od R Studia i Jupytera, Orange je veoma vizuelan.
 13. Flutter – je Google-ova alatka veštačke inteligencije za građenje matično kompajlliranih aplikacija za mobilne, veb, stone i ugrađene uređaje iz iste baze koda. Pruža potpunu matičnu performansu za iOS i Android.
 14. Apache Superset – moderna veb aplikacija poslovnih informacija za preduzeća, spremna za Veb. Podrška za sve baze podataka koje koriste SQL.
 15. Presto – je otvorenog koda distribuirana SQL mašina za onlajn analitičke obrade koje se izvršavaju u klasterima. Omogućava upite podataka koji se nalaze u Hive, Cassandra, relacionim bazama podataka i vlasničkim skladištima podataka. Jedan Presto upit može da kombinuje podatke iz više izvora. Facebook, Uber, Twitter i Alibaba su osnovali Presto fondaciju. Dodatni članovi su sada Alluxio, Ahana, Upsolver i Intel.
 16. Apache Arrow – je nezavisan od jezika, definiše višekolonski memorijski format za ravne i hijerarhijske podatke, organizovan za efikasne analitičke operacije na savremenim procesorima i grafičkim procesnim jedinicama. Mnogi popularni projekti koriste Arrow za efikasno prenošenje višekolonskih podataka ili kao bazu za analitičke mašine.
 17. InterpretML – Explainable AI (XAI), koji se zove još i interpretabilna VI, odnosi se na metode mašinskog obučavanja i dubokog obučavanja koje su u stanju da objasne svoje odluke na način koji ljudi razumeju. InterpretML je XAI paket otvorenog koda koji uključuje nekoliko vrhunskih tehnika za objašnjavanje mašinskog obučavanja, dopušta vam da obučite modele i objasnite sisteme crne kutije.
 18. Lime – (local interpretable model-agnostic explanations) je tehnika za objašnjavanje predviđanja bilo kojeg klasifikatora mašinskog obučavanja. Primenjuje se na tekst i na slike. Dostupan je na PyPI sa izvorom na GitHub-u, a uključen je i u IterpretML.
 19. Dask – biblioteka otvorenog koda za paralelno računarstvo koja može da prilagodi Python pakete na više mašina. U stanju je da distribuira podatke i izračunavanje na više gafičkih procesnih jedinica, bilo na istom sistemu, bilo na clasteru sa više čvorova.
 20. BlazingSQL – je grafički ubrzana SQL mašina izgrađena povrh ekosistema Rapids. Kôd je projekat otvorenog koda pod licencom Apache 2.0.
 21. Rapids – Nvidijin paket biblioteka softvera otvorenog koda i API-ja omogućava izvršavanje cevovoda za nauku o podacima i analitiku od kraja do kraja u potpunosti na GPU-ovima.
 22. PostHog – je okvir instrumentacije za analitiku proizvoda koji se lako koristi i koji nudi brz put do sticanja uvida u ponašanje korisnika vaših veb i mobilnih aplikacija. Samo dodate mali odlomak koda u JavaScriptu.
 23. LakeFS – ova primena Git semantike na podatke omogućava korisnicima da prave vlastite izolovane grane podataka bez kopiranja na kojima će da rade, eksperimentišu i modeluju analize, bez rizika da se oštete deljeni objekti. LakeFS omogućava da se poznate tehnike upravljanja i zaštite spremišta koda prošire na moderna spremišta kao što su Amazon S3 i Azure Blob Storage.
 24. Meltano – izdvojen ove godine od GitLab-a, ovo je besplatna alternativa otvorenog koda za tradicionalni ELT (extract, load, transform) lanac alatki. Njegovo radno okruženje za skladišta podataka olakšava modelovanje, izdvajanje i transformisanje podataka za vaš projekat.
 25. Trino – ranije poznat kao PrestoSQL – je distribuirana SQL analitička mašina sposobna za munjevito brze upite nad velikim distribuiranim izvorima podataka.
 26. StreamNative – veoma skalabilna platforma za poruke i striming događaja koja uveliko uprošćava postavljanje cevovoda podataka za izveštavanje u realnom vremenu i analitički alat, kao i za striming aplikacija preduzeća.
 27. Hugging Face – predstavlja najznačajnije spremište dubokog obučavanja otvorenog koda koje nije i samo jedno radno okruženje dubokog obučavanja. Osim za tekst, sadrži podršku za slike, audio, video, otkrivanje objekata i tako dalje.
 28. EleutherAI – GPT-3 model iz OpenAI-ja je zapanjujući skok unapred za generisanje teksta sposoban za performanse na ljudskom nivou.

Colab notebooks za generativnu umetnost – Pobednici nagrade Bossie tradicionalno su biblioteke, radni okviri, platforme i operativni sistemi – kičma otvorenog koda. Međutim, mislim da komponente otvorenog koda koje su pokrenule ovogodišnju eksploziju u generativnoj umetnosti takođe zaslužuju neko priznanje. Kao prvi, tu je model CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) iz OpenAI-ja. Dok je CLIP potpuno otvorenog koda, njihova generativna neuralna mreža DALL-E, nije bila. Da bi popunili tu prazninu Ryan Murdoch i Katherine Crowson su razvili Colac notebooks kao kombinaciju CLIP-a i drugih modela otvorenog koda kao što su BigGAN i VQGAN. Otvorite ai_curio na Twitteru pa ćete naći beskonačan niz primera.

Izvor: InfoWorld

6524-xa-najbolji-softver-otvorenog-koda-u-2021-xa