Šta je to SaaS? Moderan način za izvršavanje softvera

Era instaliranja softvera sa CD-a ili sa servera računskog centra se približava svom kraju, pošto softver isporučen preko interneta čini aplikacije dostupnim bilo gde, bilo kada. Jedan od najpopularnijih oblika računarstva u oblaku je softver kao usluga (SaaS – Software as-a-Service), definisan kao model distribucije softvera u kojem provajder usluga ugošćava aplikacije za kupce i čini ih dostupnim ovim korisnicima putem interneta. SaaS je jedna od tri glavne kategorije usluga u oblaku, zajedno sa infrastrukturom kao uslugom (IaaS – Infrastructure as a Service) i platformom kao uslugom (PaaS – Platform as a Service).

S obzirom na jednostavnost pristupa, SaaS je postao zajednički model isporuke za mnoge vrste poslovnih aplikacija i uključen je u strategiju isporuke proizvođača softvera. Na raspolaganju su SaaS ponude za razne poslovne aplikacije, uključujući elektronsku poštu i saradnju, upravljanje odnosima s kupcima (CRM – customer relationship management), obradu plata i platnog prometa, upravljanje prodajom, upravljanje ljudskim resursima, finansijsko upravljanje, upravljanje bazom podataka, planiranje resursa preduzeća (ERP – enterprise resourcing planning), upravljanje sadržajem i uređivanje dokumenata i upravljanje njima.

Kako se SaaS isporučuje

Kao i za druge usluge u oblaku, organizacije obično plaćaju SaaS putem pretplate, na mesečnom ili godišnjem nivou. Ovo je u suprotnosti sa tradicionalnim modelom plaćanja softvera putem trajne licence, uz plaćanje unapred za opcionu tekuću naknadu za podršku. SaaS provajderi obično naplaćuju aplikacije na osnovu nekih parametara korišćenja. Na primer, oni mogu da naplaćuju na osnovu broja ljudi koji koriste aplikaciju, broja transakcija ili neke druge mere korišćenja.

Korisnici obično pristupaju aplikacijama koristeći veb pretraživač; u nekim organizacijama mogu koristiti i terminal sa lakim klijentom. Većina ponuda SaaS-a zasnovana je na višekorisničkoj arhitekturi, u kojoj se za sve klijente usluga koristi ista verzija aplikacije.

Organizacije koje koriste SaaS aplikacije mogu da menjaju konfiguraciona podešavanja i prilagode softver pomoću određenih parametara, kako bi zadovoljile svoje posebne potrebe. Ali ne mogu svoj kôd ili funkcije da prilagođavaju do iste mere kao što je ponekad moguće za softver preduzeća koji se lokalno instalira na PC korisnika ili obezbeđuje iz vlastitih centara podataka.

Kako SaaS može preduzećima da uštedi novac

Među glavnim razlozima za korišćenje SaaS-a je to što organizacije tako ne moraju da instaliraju i izvršavaju aplikacije na vlastitim sistemima. To eliminiše ili bar smanjuje troškove nabavke i održavanja hardvera i softvera i podrške. Inicijalni troškovi postavljanja za SaaS aplikaciju takođe su obično niži od onog za ekvivalentni softver preduzeća kupljen preko licence za sajt.

Ponekad korišćenje SaaS-a takođe može smanjiti dugoročne troškove licenciranja softvera, iako to zavisi od modela cene za pojedinačnu ponudu SaaS-a i šeme korišćenja preduzeća. U stvari, SaaS može da košta više od tradicionalnih licenci za softver. To je oblast koju IT organizacije moraju pažljivo da ispitaju. SaaS takođe pruža preduzećima fleksibilnost koja je svojstvena uslugama u oblaku: oni se mogu pretplatiti na ponudu SaaS-a po potrebi, umesto da kupuju softverske licence i instaliraju softver na razne računare. Uštede mogu biti značajne u slučaju aplikacija koje bi zahtevale kupovinu dodatnog hardvera za podršku tom softveru.

Model plaćanja PAYG (Pay As You Go) omogućava preduzećima prebacivanje troška na tekuće troškove poslovanja radi lakšeg upravljanja budžetom. Takva pretplata može da se prekine kad god se poželi i na taj način se zaustavljaju ti stalni troškovi.

Kako SaaS omogućava veću fleksibilnost za IT preduzeća

Pošto su aplikacije koje se dostavljaju preko SaaS-a dostupne preko interneta, korisnici obično mogu da pristupaju softveru sa bilo kog uređaja i sa bilo koje lokacije koja ima internet konekciju. Mogućnost pokretanja na mobilnim uređajima i računarima je u kontrastu sa mnogim tradicionalnim aplikacijama koje su samo za računare. SaaS ponude takođe imaju tendenciju da podržavaju MacOS, iOS i Android, a ne samo Windows, kao i da rade na više pretraživača kao što su Google Chrome, Apple Safari i Mozilla Firefox, a ne samo na Microsoft Internet Exploreru (koji će uskoro da se ukine ).

Još jedna prednost je jednostavna skalabilnost. Usluge u oblaku uglavnom dozvoljavaju preduzećima da svoje usluge i/ili funkcije proširuju i sužavaju prema potrebi, a SaaS se u tome ne razlikuje. To je posebno važno za preduzeća čija delatnost je po prirodi ciklična, kao i za organizacije koje brzo rastu.

Korisnici SaaS-a takođe imaju koristi od činjenice da dobavljači usluga mogu automatski da ažuriraju softver – često na nedeljnom ili mesečnom nivou – tako da preduzeća ne moraju da brinu o kupovini novih izdanja kada ona postanu raspoloživa ili da instaliraju zakrpe kao što su bezbednosne ispravke. Ovo može biti naročito privlačno za organizacije koje nemaju dovoljno IT osoblja koje bi se bavilo ovim zadacima.

Rizici i izazovi SaaS-a

SaaS sadrži niz rizika i izazova kojih preduzeća moraju biti svesna da bi što bolje iskoristila prednosti tog modela isporuke. Slično kao i za druge usluge u oblaku, korisnici SaaS-a očekuju od svojih provajdera usluga da uvek budu u pogonu, kako bi aplikacijama moglo da se pristupa po potrebi. Oni takođe očekuju od provajdera da osigura ažuriranje softvera u smislu novih funkcija, sigurnosnih zakrpa i drugih promena.

Iako provajderi SaaS preduzimaju ozbiljne mere kako bi osigurali neprekidan rad i dostupnost, čak i najveći dobavljači mogu doživeti neočekivane prekide u usluzi. Kompanije koje koriste SaaS mogu očekivati da će izgubiti određeni nivo kontrole kada je u pitanju raspoloživost, što je jedan od kompromisa na koje treba računati kod računarstva u oblaku.

Ovaj gubitak kontrole može da utiče i na druge oblasti, na primer kada dobavljač usluga usvoji novu verziju aplikacije, ali preduzeće nije spremno da napravi takvu promenu ili ne želi troškove obuke korisnika za novu verziju. Ako preduzeće odluči da se prebaci kod novog SaaS dobavljača, možda će se suočiti sa teškim zadatkom prenosa ekstremno velikih fajlova preko Interneta ka novom dobavljaču. Za razliku od toga, promena lokalno raspoređenog softvera obično ne zahteva promenu lokacije fajlova koji se najčešće nalaze u vlastitom računskom centru preduzeća.

Sigurnost i privatnost su takođe problemi, kao i kod drugih usluga u oblaku. Ako dobavljač usluga doživi proboj podataka, to može ugroziti bezbednost podataka preduzeća i dostupnost usluga. Drugi potencijalni rizici odnose se na kvalitet usluge i korisničko iskustvo. Uprkos poboljšanju tehnologije umrežavanja, zbog toga što SaaS aplikacije mogu biti smeštene daleko od mesta gde se nalaze korisnici, mogu se pojaviti problemi sa odlaganjem koji utiču na vreme odgovora za aplikacije.

Mnoge organizacije nemaju široku strategiju oblaka, pa to dovodi do većeg broja poslovnih korisnika koji sami – bez znanja IT-a – koriste SaaS aplikacije da popune postojeće praznine. To na kraju dovodi do rasipničkog trošenja, lošeg upravljanja podacima i dodatnog rada za prenošenje procesa i podataka iz jednog neintegrisanog sistema u drugi.

SaaS dobavljači i trend veće integracije

Među vodećim dobavljačima SaaS-a za preduzeća su ADP, Adobe Systems, Box, Citrik Systems, Dropbox, Google, IBM, Intuit, Microsoft, Oracle, Salesforce.com, SAP, ServiceNow i Workday. Ali na stotine kompanija nudi svoj softver kao SaaS, od alata za upravljanje mobilnim uređajima do izveštavanja o troškovima, od video transkodiranja do finansijskih proračuna, od čišćenja podataka klijenata do projektovanja pomoću računara (CAD).

Pošto ponude SaaS mogu da potiču od toliko dobavljača, ključni trend je povećanje integracije među ponuđačima. Postoje kako usluge namenjene za integraciju više SaaS aplikacija, kao što je omogućavanje jedinstvene registracije i upravljanja pristupa preko njih, tako i napori među SaaS ponuđačima da prave integracije u softveru više provajdera tako da procesi preduzeća mogu lakše da teku kroz aplikacije koje potiču iz više izvora.

Izvor: IT WORLD

4578-xa-sta-je-to-saas-moderan-nacin-za-izvrsavanje-softvera-xa