CRM u bankarstvu (5.)

Microsoft Dynamics

Upravljanje odnosima s kupcima (CRM) postalo je neizostavan deo savremenog poslovanja. To je strategija preduzeća koja je u središte postavila klijenta, partnera. Zasniva se na integrisanom upravljanju tržištem, prodaji i izvođenju usluga za klijente, kao ključnim funkcijama kompanija koje su u svakodnevnom kontaktu s klijentima i strankama. Osigurava efikasno i merljivo pridobijanje novih klijenata, pospešuje vernost i zadovoljstvo postojećih.

Uspešne kompanije prepoznale su CRM kao ključnu strategiju uspešnosti i temelj za izgradnju konkurentne prednosti. Upravljanje odnosima s kupcima daje očekivane rezultate samo ako je potpuno integrisano u poslovanje preduzeća i sistem poslovne informatike.

Brzina kojom se danas odvija poslovanje svakom preduzeću nameće potrebu permanentne provere postavljenih ciljeva, strategije, partnera – svake izmene i svakog detalja koji bi mogao uticati na samostalnost i uspešnost. Posvećenost iznalaženju prednosti nad konkurencijom i vreme potrebno za to za posledicu mogu imati odlazak nekih od najboljih klijenata. Ključno pitanje koje se namece jeste: Kako i kada reagovati – ili, još bolje, kako preduprediti takva dešavanja – kako predvideti potrebe klijenata pre nego što počnu da odlaze i korake konkurenata pre nego što nas dostignu i prestignu?

Strategija kao razvojni pravac organizacije predstavlja dugoročni razvojni plan kojim se efektivno upravlja prilikama i opasnostima iz okruženja u skladu sa snagama i slabostima kao internim faktorima same organizacije. Novi pristupi konkurentnosti firme polaze od koncepta ključnih kompetentnosti koje naglašavaju tehnologiju, znanje i umeće, kao i sinergiju koja proističe iz takve orijentacije, kao pravac strateškog oslonca firme.

Još jedna od karakteristika savremenog poslovanje jeste i izmenjena uloga tehnologije u zaoštrenim uslovima konkurencije na tržištima gde se sve više tehnologija ističe kao osnova svih operacija u organizaciji. Microsoft Dynamics CRM je nova, napredna tehnologija, odnosno nov nivo korisničke inteligencije.

Tehnološko rešenje Microsoft Dynamics CRM 3.0 pruža zaposlenima koji su u bankarskom poslu u neposrednom kontaktu sa strankama sve potrebne informacije potrebne za negovanje postojećih i osvajanje novih klijenata, a menadžmentu nov sistem za upravljanje odnosima sa strankama. Microsoft CRM daje centralno skladište za informacije o klijentima, integrisano sa Microsoft Office-om i Microsoft Office Outlook-om, koje svi zaposleni u banci Intesi već svakodnevno koriste. Iz Outlook-a zaposleni pristupaju do Microsoft CRM modula za prodaju, marketing i usluge (o kojima će biti reči kasnije), i koriste ih za brže i bolje odluke i reakcije u raznim aspektima i nivoima poslovanja, uključujući i strateški. Prednosti CRMa ogledaju se u tome što funkcioniše kao zaposleni banke.

Način funkcionisanja Microsoft Dynamics-a

Microsoft CRM je najbrži i najjednostavniji način za dodavanje CRM obeležja bilo kom preduzeću koje koristi Microsoft Office i Outlook. Kako je oblikovan da radi zajedno sa Outlook-om, Microsoft CRM omogućava niže troškove školovanja, jednostavnije usvajanje načina funkcionisanja, manje preklapanja između aplikacija, veću produktivnost i neverovatno brz povraćaj uloženog. Jednostavna konfiguracija i jednostavna upotreba Microsoft CRM-a pomaže zaposlenima da brzo povećaju produktivnosti uz minimalno obrazovanje.

Microsoft CRM zaposlenima omogućava neposredan pristup informacijama o klijentima preko Microsoft Outlook-a ili Microsoft Outlook Web Access-a (OWA), koji omogućava pristup potrebnim informacijama, i to uvek kada su im potrebne – u kancelariji ili van nje. Microsoft CRM pomaže da radite upravo onako kako je neophodno, zahvaljujući osobinama kao što su:

· Uska povezanost s Microsoft Office-om i Outlook-om – omogućava zaposlenima jednostavno uvođenje informacija iz Microsoft CRM-a u Office-ove aplikacije, kao što su Microsoft Excel radne liste ili Word.

· Brz i jednostavan pristup do bančinih podataka – preko informacija, osetljivih na kontekst, za ispunjavanje obrazaca ili nastavak bez promene prikaza na ekranu.

· Radni prostor po meri, koji korisniku omogućava kreiranje, uređenje i promenu željenih načina pregleda podataka o klijentima, bez otvaranja nepotrebnih informacija, odnosno laka modifikacija sadržaja ekrana, polja podataka i relacija između podataka omogućava da se korisnicima prikazuju informacije koje su im potrebne.

· Kalendar usluga, koji onima koji uređuju raspored i dostavljače omogućava da rasporede aktivnosti po izvoru, vremenu ili usluzi.

· Moćan alat za izveštavanje i analitiku, koji omogućava jednostavno i trenutno prepoznavanje prilika i problema.

· Odlična mobilna podrška, koja zaposlenima na terenu omogućava neposredan pristup podacima o klijentima sa bilo kog personalnog digitalnog asistenta (PDA), prenosnika ili pretraživača.

Microsoft CRM se integriše s programima Microsoft Office, Microsoft Business Solutions for Financial Management i drugim poslovnim sistemima, čime zaposlenima omogućava celokupan uvid u informacije o strankama. Posebno je važna jednostavnost integracije s programom Microsoft Office, koja zaposlenima omogućava da iz programa Microsoft Office Outlook pristupe informacijama u Microsoft CRM-u, kao i rad na mreži ili van nje s pristupom funkcijama prodaje.

2007-crm-u-bankarstvu-5