Preduzeća se udružuju na izradi standarda za preduzeća za blockchain mreže

Enterprise Ethereum Alliance, grupa od 500 kompanija, objavila je svoj prvi standard za distribuiranu poslovnu glavnu knjigu koja obećava da će ubrzati transakcije uz povećanje privatnosti. Grupa za blockchain standarde koju čini na stotine preduzeća i članova koji se bave tehnološkim razvojem predstavila je svoju prvu specifikaciju za omogućavanje razvoja ravnopravnih, decentralizovanih mreža izričito za automatizaciju korporativnih transakcija. Grupa Enterprise Ethereum Alliance (EEA) je prošle nedelje objavila specifikaciju Enterprise Ethereum Client Specification 1.0, radni okvir otvorenog koda za ubrzavanje poslovnih transakcija, unapređenje privatnosti za ugovore i za stvaranje bržeg i efikasnijeg radnog toka za poslovne transakcije. Specifikacija EEA i njen arhitektonski stek bazirani su na blockchain komponentama koje je razvila fondacija Ethereum, organizacija koja stoji iza druge najvrednije kriptovalute na svetu: Ether.

Korišćenjem nove specifikacije EEA, programeri mogu da pišu kôd koji omogućava interoperabilnost između preduzeća i njihovih klijenata, bilo preko blockchaina sa dozvolama ili preko javnog blockchaina. Specifikacija postavlja okvir za određivanje dozvola za pridruživanje blockchainu. „Pomislite o tome gde Ethereum trenutno stojii. On ima odlične osnovne kompetencije oko prenosa valute, da se ljudima šalje Ether. On je stvorio standard za prikupljanje sredstava preko ponude tokena [početne ponude novca]“, rekao je Tom Lombardi, šef razvoja tržišta EEA. „Ali cilj udruženja je izgradnja okvira u kojem možemo u korporativnom okruženju da koristimo Ethereum, koji ima najveću bazu razvijalaca u svijetu.

„Ove velike kompanije imaju prepreke u ispunjavanju uslova, pravne prepreke i određene nivoe birokratije u kojima moraju da potvrde sve tačke da bi mogle da koriste ovakvu tehnologiju“, rekao je Lombardi.

Specifikacija blockchaina i njen arhitektonski stek obećavaju veću efikasnost transakcija jer omogućavaju da se podaci uzmu „van lanca“ ili van primarne glavne knjige blokova i obrade se u zasebnoj bazi podataka iza mrežne barijere. Primarni blockchain se potom koristi samo za potvrđivanje završenih transakcija i može da napravi odvojeni heš za oflajn predstavljanje podataka zbog privatnost i bezbednosti. Obrada informacija van lanca postaje popularan koncept za povećanje efikasnosti blockchain mreža, u kojima obrada jedne transakcije može trajati više minuta. Na primer, obrada bitcoin transakcije u proseku traje 10 minuta.

„Ethereum ima svega 13 ili 14 transakcija u sekundi i to nije pogodno za potrebe preduzeća“, rekao je Lombardi. „Ne mora sve da se dogodi u lancu.“
Specifikaciju Enterprise Ethereum Client je napravio tehnički upravni odbor koji će raditi na tome da je proširuje doprinosima članova do oktobra, sa ciljem da se objavi specifikacija Enterprise Ethereum Client Specification 1.1. Ta specifikacija će uključivati više okvira za poslovne aplikacije. „Svaki član dobija jedan glas, bilo da je to mala ili velika kompanija“, rekao je izvršni direktor EEA Ron Resnick prilikom objavljivanja prošle sedmice. „U istom vremenskom okviru radimo na implementaciji sertifikacionog programa i taj program sertifikacije će se zasnivati na verziji 1.1.“

Specifikacija, usmerena ka kreiranju poslovnih aplikacija zasnovanih na blockchain-u za transakcijske podatke, važna je jer će isporučiti standard za interoperabilnost između kompanija koje koriste distribuirane mreže. Takođe će omogućiti kompanijama da preoblikuju blockchain mreže za buduće potrebe, kaže Thomas Mason, istraživački analitičar u S&P Global Market Intelligence. Često, preduzeće uskoči u novu tehnologiju, koristeći start ap da napravi aplikaciju za određenu poslovnu svrhu, da bi po isteku prodajnog ugovora utvrdila da aplikacija ne zadovoljava njene potrebe; međutim, kada je aplikacija gotova, ona ne može da se menja jer je specifična za određenu svrhu, rekao je Mason.

„Nova specifikacija takođe dozvoljava programerima da prave aplikacije koje čak i ako ne želite da ih koristite za javne knjige, one ipak imaju tu mogućnost“, rekao je Mason. Javne blockchain knjige, poput bitcoina, nemaju centralni autoritet; knjigom upravlja mehanizam konsenzusa među korisnicima. Nasuprot tome, privatni ili blockchain „sa dozvolama“ ima centralnog administratora koji odobrava kome će biti dozvoljeno da se priključi blockchainu.

Blockchain sa dozvolama, na primjer, može da se koristi među poslovnim partnerima koji imaju zajedničku nameru – kao što su prekogranične finansijske transakcije ili lanci snabdevanja. Međunarodne kompanije mogu takođe da prave interne blockchaine sa dozvolama za transakcije među različitim odelenjima ili poslovnim jedinicama. Pored blockchaina sa dozvolama, preduzeća mogu takođe da koriste javne blockchaine za projekte zajedničkog finansiranja prodajom kriptovalute preko početne ponude novca – u ovom slučaju, Ether tokena – ili da promovišu lojalnost kupaca izdavanjem tokena.

Na primer, neka preduzeća razmatraju korišćenje blockchain mreža na kojima bi kupci trgovali tokenima lojalnosti kao tokenima na berzi. Kupac kupuje određenu količinu namirnica i zatim dobije toliko tokena za trgovanje. Vrednost tokena, kao i bilo koje kriptovalute, određuje tržište.

Blockchain organizacije Ethereum je niz protokola koji definišu platformu za decentralizovane aplikacije ili dApps.

Kao i drugi poslovni blockchaini, poput Hyperledger, Ethereum ima sposobnost da izvrši „pametne ugovore“, alat za automatizaciju poslovanja. Kada su ispunjeni određeni uslovi ugovora, blockchain izvršava komande. Na primer, u transakciji sa nekretninama, kada se sve strane slože sa uslovima ugovora tako što unesu svoju saglasnost na blockchain – a banke su odobrile transfer novca – blockchain može automatski da izvrši tu transakciju.

Sposobnost pametnog ugovora kompanije Ethereum naziva se virtuelnom mašinom Ethereum („EVM“) i može da izvrši kôd proizvoljne algoritamske složenosti. Programeri mogu da prave aplikacije koje rade na EVM koristeći prijatne jezike za programiranje modelovane na postojećim jezicima kao što su JavaScript i Python.

„Mi mislimo da bi u prvom delu 2019. godine trebalo da budemo u situaciji da implementiramo sertifikaciju“, rekao je Resnik. „I to omogućava svim programerima da se uključe i vide šta radimo. Predviđamo odlične stvari do kraja godine.“

Izvor: Computerworld

4933-xa-preduzec-a-se-udruzuju-na-izradi-standarda-za-preduzec-a-za-blockchain-mreze-xa