Excel – datumi

U ovom tekstu ćemo obraditi neke retko korišćene funkcije vezane za datume u Excel-u. Ono što je bitno da znamo kada obrađujemo datume je da tip ćelije u Excel-u obavezno mora da bude podešen na opciju Date. U primerima ćemo koristiti srpski način prikazivanja datuma. Nemojte da vas začudi što posle godine nigde nećete videti tačku, to je samo jedan od propusta programerskog Microsoft-ovog tima koji je pravio Excel.

WEEKNUM

Weeknum je funkcija koja izračunava broj nedelja po redu u godini.

Funkcija WEEKNUM uzima u obzir da je prva nedelja koja sadrži u sebi 1. januar prva nedelja u godini. Međutim postoji i evropski standard koji definiše prvu nedelju kao prvu nedelju sa većinom nedeljnih dana (4 ili više) koji upadaju u novu godinu. Ovo znači da za godine u kojima postoje 3 dana ili manje u prvoj nedelji januara Weeknum funkcija vraća broj nedelja koji su netačni prema Evropskom standardu.

Sintaksa

WEEKNUM(redni _broj,povratni tip)

· Redni broj je datum u nedelji. Datum bi trebalo da se unese pomoću funkcije DATE, ili kao rezultat drugih funkcija.Na primer, DATE(2008,5,23) za 23. maj 2008. Problem može da nastane ako se datum unosi kao tekst.

· Povratni tip je broj koji određuje kog dana počinje nedelja, a podrazumeva se da je to ponedeljak.

U osnovi postoje dve vrste sistema koje se koriste za WEEKNUM funkciju.

Sistem 1: U ovom sistemu nedelja u kojoj se pojavljuje 1 Januar smatra se da je nedelja broj 1,to je zapisano kao nedelja 1.

Sistem 2 – U ovom sistemu nedelja u kojoj se pojavljuje prvi četvrtak u godini se podrazumeva kao broj nedelje 1 i numerisano je kao nedelja ‘1’. Ovaj sistem je nazvan „Evropskim nedeljnim numeričkim sistemom“.

Primeri.

9.3.2008=WEEKNUM(A1;1)111.1.2008 je utorak
=WEEKNUM(A1;2)10
21.9.2010=WEEKNUM(A3;1)391.1.2010 je petak
=WEEKNUM(A3;2)39

Year

Funkcija YEAR daje godinu koja odgovara datumu. Godina se vraća kao ceo broj u opsegu 1900-9999.

Sintaksa

Year (redni broj)

· Redni broj – je obavezan argument, datum godine koje želite da nađete. Datum bi trebalo da se unosi pomoću funkcije DATE, ili kao rezultat drugih funkcija. Na primer DATE(2012,12,21) za 21. decembar 2012. Problemi mogu nastati ako se datum unosi kao tekst.

9.3.2008=YEAR(A6)2008
21.9.2010=YEAR(A7)2010

Pored ove funkcije, kojom ispisujemo godinu iz nekog datuma, postoje i funkcije Month i Day. Funkcija Month nam služi da dobijemo mesec iz nekog datuma (vrednosti su od 1 do 12), a funkcija Day nam ispisuje dan (vrednosti od 1 do 31).

Time

Funkcija TIME daje decimalni broj za određeno vreme. Decimalni broj vraćen pomoću funkcije TIME ima vrednost od 0 do 0.9999999, koja predstavlja vreme od 0:00:00 (12:00:00 AM) do 23:59:59 (11:59:59 PM). Ova funkcija u stvari predstavlja procentualno vreme koje je proteklo od početka dana (0:00:00).

Sintaksa

TIME(sati,minuti,sekunde)

· Sat – broj od 0 do 32767. Bilo koja veća vrednost od 23 biće podeljena sa 24 i ostatak će biti tretiran kao vrednost sata. Na primer, TIME(27,0,0)=3:00 AM.

· Minuti – broj koji predstavlja minute, a bilo koja veća vrednost od 59 biće prebačena u sate i minute. Primer TIME(0:750:0)=12:30 PM.

· Sekunde – broj koji predstavlja sekunde, a bilo koja veća vrednost od 59 biće konvertovana u sate,minute i sekunde. Primer TIME(0:0:2000)=TIME(0:33:22) 12:33:22 AM

=TIME(12;0;0)0,500000
=TIME(16;47;22)0,699560
=TIME(0;1;30)0,001042

Funkcija Days360

Funkcija DAYS360 daje broj dana između dva datuma u godini koja ima 360 dana (dvanaest meseci sa 30 dana) i koristi se za pojedina izračunavanja u računovodstvu. Koristite ovu funkciju da biste lakše izračunali plaćanja ako je vaš računovodstveni sistem zasnovan na sistemu od dvanaest meseci sa 30 dana (u pojedinim državama važi ovaj računovodstveni sistem, u drugim ova funkcija nema nikakvog smisla).

Sintaksa:

DAYS360( datum_početka,datum_završetka,[metod] )

· Datum_početka, datum_završetka – Ovo su dva obavezna argumenta, dva datuma između kojih želite da utvrdite broj dana. Ako datum u argumentu datum_početka dolazi posle datuma u argumentu datum_završetka, funkcija DAYS360 daje negativnu vrednost. Datume treba unositi pomoću funkcije DATE ili na osnovu rezultata drugih formula ili funkcija. Na primer, upotrebite DATE(2008,5,23) da biste dobili 23. maj 2008. Problemi mogu da se pojave ako su datumi uneti kao tekst.

· Metod – Ovo nije obavezni argument, a predstavlja se kao logička vrednost koja određuje da li treba da se koristi američki ili evropski metod izračunavanja.

MetodDefinisano
Vrednost FALSE ili

izostavljeno

Američki (NASD) metod. Ako je početni datum poslednji dan u mesecu, on postaje jednak 30. danu istog meseca. Ako je krajnji datum poslednji dan u mesecu, a početni datum prethodi 30. danu u mesecu, krajnji datum postaje jednak 1. danu sledećeg meseca. U suprotnom, krajnji datum postaje jednak 30. danu istog meseca.
TRUEEvropski metod. Početni i krajnji datumi koji dolaze 31. dana u mesecu postaju jednaki 30. danu istog meseca.

Funkcija WeekDay

Daje dan u sedmici koji odgovara nekom datumu. Podrazumevano je da je dan zadat kao ceo broj od 1 (ponedeljak) do 7 (nedelja).

Sintaksa:

WEEKDAY(serial_number;return_type)

· Serial_number – je redni broj koji predstavlja dan u mesecu koji pokušavate da pronađete. Dane treba uneti pomoću funkcije DATE ili na osnovu drugih formula ili funkcija. Na primer, koristite DATE(23;5;2008) za 23. maj 2008. Problemi mogu da se pojave ako su datumi uneti kao tekst.

· Return_type – je broj koji određuje tip vrednosti koja se dobija.

Return_typeDobijen broj
1 ili izostavljenoBrojevi od 1 (nedelja) do 7 (subota). Ponaša se kao u starijim verzijama programa Microsoft Excel
2Brojevi od 1 (ponedeljak) do 7 (nedelja).
3Brojevi od 0 (ponedeljak) do 6 (nedelja).

Napomena:

Microsoft Excel skladišti datume kao redne brojeve tako da oni mogu da se koriste u izračunavanjima. Podrazumevano je da 1. januar 1900. ima redni broj 1, a da 1. januar 2008. ima redni broj 39448 zato što on dolazi 39448 dana nakon 1. januara 1900. Microsoft Excel za Macintosh koristi drugačiji datumski sistem kao podrazumevani. Da biste izbegli numeričke vrednosti datuma potrebno je da vam tip ćelije u kojoj se nalazi datum bude definisan kao date.

28.5.2008=WEEKDAY(A1;1)4
=WEEKDAY(A1;2)3
=WEEKDAY(A1;3)2

Funkcija YearFrac

Izračunava deo godine predstavljen procentualnim brojem dana u godini između dva datuma (između početnog i završnog datuma). Koristite funkciju YEARFRAC radnog lista da biste odredili proporciju godišnjih naknada ili obaveza koje treba da se raspodele u određenom vremenskom terminu. Datume treba unositi pomoću funkcije DATE ili na osnovu drugih formula ili funkcija. Na primer, koristite DATE(2008;5;23) za 23. maj 2008. Problemi mogu nastati ako su datumi uneti kao tekst.

Sintaksa:

YEARFRAC(start_date;end_date;basis)

· Start_date – je početni datum.

· End_date je završni datum.

· Basis je korišćeni tip dnevne osnove za obračunavanje.

Ako je argument basisDnevna osnova za obračunavanje
0 ili izostavljenAmerički (NASD) 30/360
1Pravi broj dana/pravi broj dana
2Pravi broj dana/360
3Pravi broj dana/365
4Evropski 30/360
=YEARFRAC(„5.8.2011″;“21.2.2012“)0,544444444
=YEARFRAC(„5.8.2011″;“21.2.2012“;1)0,547945205
=YEARFRAC(„5.8.2011″;“21.2.2012“;2)0,555555556
=YEARFRAC(„5.8.2011″;“21.2.2012“;3)0,547945205
=YEARFRAC(„5.8.2011″;“21.2.2012“;4)0,544444444

2115-excel-datumi-1