Photoshop – Slika sastavljena iz delova (2.)

Korak 1:

Izaberite sliku koju ćete koristiti i otvorite je, File Openpronađite sliku. Najbolje je da imate sliku u obliku kvadrata jer ako je pravougaonog oblika nećete postići željeni efekat. Da bismo dobili oblik kvadrata, isečićemo sliku pomoću Tool – a. Pomoću tastera Shift (da se veličina menja proporcionalno) i tastera Alt (da selekcija krene iz centra) dobićete oblik kvadrata. Kada budete zadovoljni potvrdite klikom na taster Enter. Pomoću prečice Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac) kreirajmo dve kopije sloja background.

   border=

(izgled palete slojeva nakon prvog koraka)

Korak 2:

Postaviti boju pozadine sloju background da bude crna, Edit > Fill i izaberite crnu boju. Kreiraćemo horizontalne trake, pošto se sloj horizontalna traka nalazi ispod sloja vertikalnih traka moraćemo da ga sakrijemo klikom na ikonicu oka levo od sloja. Da bismo kreirali trake uključićemo mrežu iz menija View > Show i biramo Grid ili pomoću prečice Ctrl+’ (Win) / Command+’ (Mac). Podešavanja vezana za mrežu dobijate pomoću prečice Ctrl+K (Win) / Command+K (Mac) u odeljku za Grid postavljamo sledeća podešavanja GridLine svakih 25 mm, Subdivisions: 4 a boju možete podesiti koju god želite.

   border=

(izgled slike nakon drugog koraka)

Korak 3:

Pomoću Rectangular Marquee Tool – a kreiraćemo horizontalne trake. Selektovaćemo po dva reda (po dva kvadratića u visini) i ostavićemo po jedan red ( jedan kvadratić). Napomena, pre početka, iz menija View štiklirajte opciju Snap, i tokom selekcije držeći taster Shift dobijate pravo da dodajete selekcije, u suprotnom svaka naredna zameniće prethodnu. Nakon selekcije dodajemo masku, Add Layer Mask. Linije koje nisu bile selektovane dobiće crnu boju. Pomoću prečice Ctrl+'(Win) / Command+’ (Mac) sklanjate i ponovo postavljate mrežu.

   border=

(izgled slike nakon trećeg koraka)

Korak 4:

Vratite vidljivost sloju vertikalne trake. Na isti način kako smo pravili horizontalne trake pravićemo i vertikalne. I dodamo masku klikom na Add Layer Mask.

   border=

(izgled slike nakon četvrtog koraka)

Korak 5:

Za sada imamo samo izgled crnih rupa na našoj slici, doradićemo je kako bi dobili efekat isprepletenih traka. Sakrijemo pomoćne linije (mrežu). Držeći taster Ctrl kliknite na masku sloja horizontalnih traka, nakon toga držeći Shift+Ctrl+Alt (Win) / Shift+Command+Option (Mac) kliknite na sloj maske vertikalnih traka. Ovim smo postigli selekciju koja je nastala samo od zajedničkih delova (preseka) horizontalne i vertikalne selekcije. Pre nego što nastavimo snimićemo selekciju iz menija Select biramo Save Selection i snimimo je pod nekim imenom. Nakon toga držeći taster Alt (Win) / Option (Mac) isključite nasumično neke kvadratiće iz trenutne selekcije.

   border=

(izgled slike nakon petog koraka)

Korak 6:

Dok je selekcija još uvek aktivna selektujemo sloj vertikalnih traka i pomoću prečice Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac) iskopiraćemo delove koje je obuhvatala selekcija u novi sloj koji će se nalaziti iznad svih ostalih slojeva.

   border=

(izgled palete slojeva nakon šestog koraka)

Korak 7:

Selektujemo novonastali sloj Layer 1, iz menija Layer biramo Create Clipping Mask ili prečica Ctrl+Alt+G (Win) / Command+Option+G (Mac). Nakon toga vratimo selekciju koju smo ranije snimili pomoću Select pa Load Selection. Kao u prethodnom koraku pomoću tastera Alt izbacićemo neke delove selekcije (postarajte se da ovog puta budu drugi kvadratići selektovani tj da nisu isti kao na slici nakon petog koraka). Dok je selekcija još uvek aktivna selektujemo sloj horizontalnih traka i pomoću prečice Ctrl+J (Win) / Command+J (Mac) iskopiraćemo delove koje obuhvata selekcija i pomoću prečice dodajemo Clipping Mask.

   border=

(izgled palete slojeva nakon sedmog koraka)

Korak 8:

Selektujemo sloj Layer 1 i dodajemo Outer Glow iz liste Layer Styles. Podešavanja za novootvoreni prozor su: Blend Mode: Multiply, Opacity: 60%, Noise: 0, Color: Black, Spread: 0, Size: 40 (size možete podešavati na osnovu vaše slike i vašeg ukusa). Nakon toga iskopirate ovaj stil iz menija Layer > Layer Style > Copy Layer Style, selektujemo sloj Layer 2 nakon toga iz menija Layer > Layer Style biramo Paste Layer Style.

   border=

(izgled završnog rada)

2063-photoshop-slika-sastavljena-iz-delova-2