Photoshop – Vatreni tekst

Korak 1:

Počinjemo tako što kliknemo na File meni u gornjem uglu ekrana i iz padajućeg menija izaberemo New da bismo kreirali novi dogument. U polju Preset biramo velicinu dokumenta u pikselima, nakon odabira velicine klikom na OK Photoshop kreira novi dokument. Ispunite pozadinu crnom bojom (Edit / Fill / Black). Napišite tekst koji želite koristeći Type tool (Arial Black; 400 pt; belom bojom).

Korak 2:

Napravite novi sloj / layer (Alt+Ctrl+Shift+N). Spojite sve vidljive slojeve/layere pomoću Alt+Ctrl+Shift+E (Stamp visible). Zarotirajte tekst suprotno od smera kazaljke na satu sa Edit / Transfortm / Roatate 90o CCW.

Korak 3:

Odaberite Filter / Stylize / Wind koristeći sledeće postavke: Method Wind, Direction From the Right. Ponovite filter pritišćući Ctrl+F. Učinite to dva puta.

Korak 4:

Zarotirajte ponovo na početni položaj (u smeru kazaljke na satu) Edit / Transfortm / Roatate 90o CW. Primenite Filter / Blur / Gaussian Blur (Radius 3px).

border=

(izgled nakon prva 4 koraka)

Korak 5:

Izaberite Image / Adjustments / Hue/Saturation (Ctrl+U). Štiklirati opciju Colorize. Namestite Hue na 50; Saturation na 100.

border=

(izgled nakon 5 koraka)

Korak 6:

Kopirajte obojeni sloj/layer.
Idite na Image / Adjustments / Hue/Saturation (Ctrl+U)
Štiklirati opciju Colorize. Namestite Hue na 15; Saturation na 100.

border=

(izgled nakon 6 koraka)

Korak 7:

Namestite Blending Mode ovog kopiranog sloja na Overlay.

border=

(izgled nakon 7 koraka)

Korak 8:

Spojite Layer 1 copy s Layer 1 pomoću Layer / Merge Down (ili Ctrl + E).
Idite na Filter / Liquify (Shift+Ctrl+X) i nacrtajte plamenove kako izlaze iz slova. Koristite Forward Warp Tool (W) da biste napravili plamenove, a veličinu alata možete kontrolisati pomoću Brush size ( tasteri [ , ] na tastaturi). Kada budete zadovoljni igledom potvrditi klikom na OK.

border=

(izgled nakon 8 koraka)

Korak 9:

Kopirajte ovaj sloj/layer. Namestite Blending Mode na Screen. Nakon toga spojite sve slojeve u jedan Layer / Marge Visible (Shift + Ctrl + E) i vaš „zapaljeni tekst“ je gotov. Možete snimiti kao JPG ili PNG sliku.

border=

(izgled zavrsenog teksta)

2092-photoshop-vatreni-tekst