Power Point 2013 – „Master views“

Na ribonu “View” u Powerpoint-u nalazi se deo Master views.

“Master views” sadrži tri stvari:
1. Slide Master
2. Handout Master
3. Notes Master

Najvazniji, i najčesšće upotrebljavan je “Slide Master”.

SLIDE MASTER

1Slide master view je specijalna funkcija u powerpoint-u koja nam omogućava da brzo izmenimo slajdove i postavke slajdova u prezentaciji.

Slide master je slajd koji se nalazi na najvišem mestu u hijerarhiji slajdova i koji skladišti informacije o temi i raspored na slajdu u prezentaciji, uključujući pozadinu, boju, fontove, efekte, i dr.

2

Svaka prezentacija sadrži najmanje jedan master slajda. Najveća prednost izmene i upotrebe “Slide master”-a je to što možete napraviti univerzalne promene stila na svakom slajdu u prezentaciji, uključujući i one koji su dodati kasnije. Korišćenjem “Slide master”-a možemo uštedeti dosta vremena jer ne moramo kucati iste informacije na svakom slajdu posebno. “Slide master” je izuzetno koristan kada imamo dugacke prezentacije sa velikim brojem slajdova.

Najbolje je prvo kreirati “Slide master” pa tek onda kreirati slajdove i prezentaciju. Možemo imati i više “Slide mastera” u prezentaciji, i primenjivati ih na odredjene slajdove koje mi želimo.

Neke od stvari koje možemo uraditi pomoću “Slide master”-a su:

1. Ukoliko postoje elementi koji želimo da se pojave na svakoj strain (primer: datum, naslov, i sl.) to možemo učiniti preko “Slide Master”-a.
2. Pre unošenja teksta možemo definisati stil, veličinu, boju fonta koju ćemo primeniti na svakom slajdu, kao i raspored objekata.

HANDOUT MASTER

3Promene koje možemo učiniti “Handout master”-om uključuju pomeranje, promenu tj.menjanje veličine, i formatiranje “header”-a i “footer”a. Takodje možemo podesiti orjentaciju stranice (portrait , landscape) ili odrediti broj slajdova za stampanje.

NOTES MASTER

Kada otvorimo “Notes master” view, otvorice nam se ovakav ‘prozor’.

5

A. Slajd nase prezentacije
B. “Notes area”- tu možemo menjati veličinu fonta.
C. Mesto za “Header”-možemo postaviti “Header”
D. Mesto za datum-možemo postaviti datum.
E. Mesto za “Footer”-možemo postaviti “Footer”
F. Mesto za brojv-možemo postaviti broj slajda,
G. “Notes page background”-možemo staviti neku sliku, ili neki logo kao pozadinu.

Zaključak

Sve u svemu, opcija “Master views” je jako korisna. Ukoliko pravimo neku veću prezentaciju može nam znatno olakšati posao, kao i uštedeti vreme. Pomoću nje možemo menjati celu prezentaciju, a ne deo po deo, što je takodje dosta značajno sa aspekta vremena i mogućnosti dolaska do greške.

4006-xa-power-point-2013-master-views-xa