Word – rad sa paragrafima

Rad sa paragrafima predstavlja vrlo bitan deo rada sa tekstualnim dokumentima u Word-u. Omogućava nam da promenimo izgled teksta u dokumentu kako bi on što bolje prikazao želju autora da svoj dokument predstavi na određeni način. Rad sa paragrafima se još naziva i formatiranje.U formatiranje teksta, između ostalog, spadaju poravnanje teksta, podešavanje razmaka između redova, uvlačenje redova, itd.

Pristupanje opcijama za formatiranje

1Opcijama za formatiranje teksta možemo najlakše pristupiti iz Home trake (ribbon), sekcija pod nazivom „Paragraph“. Odatle možemo podešavati poravnanje teksta, senčenje teksta, kao i nabrajanja. Takođe, klikom na strelicu u donjem desnom uglu otvaramo tzv. dialog box, koji nam pruža više pod-opcija za formatiranje.

Poravnanje teksta (Text Alignment)

2Poravnanje teksta služi nam da podesimo celokupan izgled teksta u dokumentu. Opcijama se može pristupiti direktno pod sekcijom „Paragraph“ u Home traci, ili kroz dialog box.

11

Postoji 4 vrste poravnanja:

 • Align Left – poravnanje teksta uz levu marginu;
 • Centered – tekst će biti centriran na sredini radne površine dokumenta;
 • Align Right – poravnanje teksta uz desnu marginu;
 • Justified – tekst će biti ravnomerno poravnat od leve do desne margine, bez takozvanih „nazubljenih“ redova

Podešavanje razmaka između redova

3Razmak između redova u pasusima je bitna stavka u formatiranju teksta. On pomaže da tekst bude pregledan i da izgleda profesionalno, što je vrlo bitno prilikom pisanja npr. poslovnih pisama i radne biografije.

Podešavanjima razmaka možemo pristupiti direktno iz sekcije „Paragraph“ u traci Home, ili klikom na dialog box.

Parametri koje možemo podešavati:

 • Line spacing – podešavanje razmaka između redova pasusa (preporučeno je da se koristi razmak 1.5 Lines);
 • Spacing (Before, After) – podešavanje razmaka između dva pasusa, uz opcije da li želimo da se razmak napravi pre ili posle pasusa. Jedinica u kojoj se meri razmak je point (pt);
 • Spacing between paragraphs of the same style – da li želimo da dozvolimo razmake između pasusa koji dele isti stil.

Bordure i senčenje (Borders and Shading)

4

Dodavanje bordura i senčenje teksta služi prvenstveno da bi se uokvirio i istakao neki deo dokumenta. Konkretno, bordure uokviruju deo teksta, dok je senčenje u Word-u vrlo slično podvlačenju u knjizi nekim markerom. Podešavanjima bordura i senčenja pristupamo iz sekcije „Paragraph“ u Home traci.

Dodavanje bordura

Dodavanje bordura tekstu je vrlo slično podešavanju bordura za tabele. Možemo podesiti da markirani tekst bude skroz uokviren, ili da dodamo samo određene bordure (poput leve ili desne, gornje ili donje). Dodavanje horizontalne linije koja se pruža od leve do desne margine je takođe moguće, i služi za razdvajanje teksta.

5

Senčenje teksta

Senčenje u Word-u nam služi da istaknemo tekst, ceo ili samo određeni deo. Ikonica je kantica sa bojom i nalazi se tik uz opciju za dodavanje bordura.

5. Nabrajanja i numerisane liste (Bullets)

Nabrajanja (bullets) i numerisane liste (numbered lists) su vrlo korisne opcije u radu sa paragrafima u Word-u. Koristimo ih prilikom pisanja nekih recepata ili kada želimo da na pravi način ispišemo listu instrukcija. Takođe, opcija Multilevel Lists (višeslojne liste) je vrlo korisna kada želimo da napravimo sadržaj za neki dokument, a ne želimo da koristimo opciju „Insert Table of Contents“.

6Kod podešavanja nabrajanja (bullets), možemo iskoristiti neke od već ponuđenih ikonica, ili možemo dodati nove klikom na Define New Bullet opciju. Otvoriće nam se lista svih ikonica koje su dostupne u Word-u, i koje možemo izabrati za naše nabrajanje.

Kod podešavanja numerisanih lista, možemo kliknuti na Define New Number Format opciju, koja nam dozvoljava da podesimo novi način numerisanja naše liste. Naravno, možemo se odlučiti i za već postojeće opcije iz padajućeg menija ukoliko nam odgovaraju.

Kao što je već napomenuto, višeslojne liste (multilevel lists) mogu biti korisne kada ne želimo da koristimo „Table of Contents“ opciju kod pravljenja sadržaja za neki dokument. Možemo kliknuti na opcije Define New Multilevel List i Define New List Style kako bismo kreirali našu unikatnu višeslojnu listu.

Uvlačenje redova teksta (Indentation)

7Uvlačenje reda teksta (Indentation) je još jedna korisna opcija u radu sa paragrafima. U skladu sa pravilima srpskog jezika, pravilno je uvući početni red svakog pasusa (posebno prilikom pisanja sastava, a može se odnositi i na stilove pisanja nekih drugih dokumenata, kao što je evropski stil poslovnog pisma).

Opcijama uvlačenja reda teksta možemo pristupiti iz sekcije „Paragraph“ u Home traci ili putem dialog box-a. Uvlačenje teksta može se odraditi i pritiskom Tab tastera prilikom kucanja, ukoliko nema potrebe za dodatnim podešavanjima.

Opcije prilikom podešavanja uvlačenja redova:

 • Left Indent – uvlačenje teksta s leve strane;
 • Right Indent – uvlačenje teksta s desne strane;
 • Special – opcija „Special“ nam omogućava da izaberemo da li će samo prvi red pasusa biti uvučen (First Line) ili će svaki red pasusa biti uvučen (Hanging);
 • By – ova opcija nam omogućava da izaberemo za koliko pointa želimo da uvučemo tekst (odnosi se na Special).

Sortiranje paragrafa

8Sortiranje paragrafa je korisna opcija ukoliko korisnik ne želi da konstantno kopira pasuse prilikom menjanja dokumenta. Prilikom sortiranja pasusa od velike pomoći može biti numerisanje pasusa koje želimo da premestimo, jer time olakšavamo ceo proces sortiranja.

4131-xa-word-xa-rad-sa-paragrafima