Ako je 5G mreža toliko važna, zbog čega nije bezbedna?

Mreža mora biti dovoljno bezbedna za sve inovacije koje nam obećava. Takozvana „trka“ Trampove administracije sa Kinezima za uspostavljanje pete generacije bežične mreže ubrzava se ka stvaranju mreže koja je potpuno nezaštićena od napada Kineza i drugih sajber-kriminalaca. Sve što je do sada Trampova administracija uradila u tom procesu je onemogućavanje kineskim kompanijama da budu deo te mreže, što uopšte nije dovoljno. Ne smemo dozvoliti da oduševljenje 5G tehnologijom ostavi po strani brigu o njenoj apsolutnoj bezbednosti. Trenutno koristimo bežičnu mrežu četvrte generacije, ili, kako je popularno nazivamo 4G. Ona nam je omogućila korišćenje mobilnih telefona. Pošto smo došli do novog nivoa mobilnih servisa, ustanovili smo da nam je potrebna veća brzina mreže. Peta generacija mreža napravljena je da bude od 10 do 100 puta brža od današnje tipične bežične veze sa mnogo manjim kašnjenjem (vremenom odziva). Te brzine će stvoriti prostor za nove vrste funkcionalnih mogućnosti. Te nove funkcionalnosti će, s druge strane, privući sajber-napadače kao što med privlači medvede.

Neki pretpostavljaju da je 5G neka vrsta „bežičnog kabla“ za odašiljanje televizijskog programa i interneta kao što danas čini kablovski sistem. Najuzbudljiviji deo budućnosti nove 5G tehnologije je njena brzina koja će promeniti samu prirodu interneta. Do sada se internet koristio samo da bi se podaci prebacili iz tačke A u tačku B. Današnja vozila povezana internetom mogla bi da dobijaju uputstva o putu, što je u suštini isto kao da ste im poslali poruku elektronske pošte, dakle jednosmerno putovanje podataka koji su već postojali. Autonomna vozila su nešto sasvim drugo. U njima nova bežična mreža dozvoljava računarima da upravljaju gomilom informacija koje su dobijene preko senzora u realnom vremenu da bi se odluke donele u istom trenutku. Procenjuje se da bi autonomno vozilo dnevno dalo toliko informacija koliko danas daje tri hiljade ljudi.

Vođstvo u 5G tehnologiji ne sastoji se samo u izgradnji mreže, već i u tome da li će mreža biti dovoljno bezbedna za sve inovacije koje nam obećava. Trka u osvajanju 5G tehnologije mnogo je kompleksnija i opasnija nego što Trampova administracija želi da predstavi. Kad nova mreža omogući funkcionisanje autonomnih vozila, da li će svi ti automobili i kamioni početi da se sudaraju jer su ruski hakeri upali u mrežu? Ako nova tehnologija bude okosnica naprednih procesa kao što je operacija na daljinu, da li mreža treba da bude dovoljno bezbedna i onemogući upad hakera iz Severne Koreje usred operacije? Inovatori, investitori i korisnici treba da imaju poverenja u sajber-bezbednost mreže da bi ona mogla da ispuni sva velika obećanja.

Predsednik Tramp je u Predsedničkom memorandumu u oktobru obraćajući se saveznim agencijama napisao da je od presudnog značaja da Amerika bude prva u osvajanju pete generacije bežičnih tehnologija. I dok njegova administracija, posebno Federalna agencija za komunikacije, insistira da je trka sa Kinom u osvajanju nove tehnologije pitanje nacionalne bezbednosti, jako malo pažnje se posvećuje bezbednosti same mreže. Nigde se u predsedničkim direktivama ne spominje učvršćivanje i zaštita bezbednosti same mreže.

Stručnjaci su u novembru skrenuli pažnju predsedniku da pretnje po sajber-bezbednost predstavljaju egzistencijalnu pretnju budućnosti cele nacije. Prošlog januara, najveći umovi i stručnjaci obaveštajnih službi u saradnji sa Nacionalnim savetom za bezbednost Bele kuće upozoravali su na sajber-pretnju koja dolazi od nove tehnologije. Kad su predložena rešenja obuhvatila bezbednost preko mrežne okosnice pod okriljem države, svi koji se bave bežičnom tehnologijom glasno su negodovali. Predsedavajući Trampove Federalne agencije za telekomunikacije odmah je prihvatio stav industrije da je tržište u najboljem položaju da podstakne inovacije i preuzme vođstvo. Iako državno vlasništvo nad mrežom možda nije praktično, ipak je upozorenje Saveta za bezbednost brzopleto odbačeno.

Trampova administracija se ne samo oglušila o upozorenja, već je odmah po dolasku na vlast ukinula postojeću zaštitu. Naime, Federalna komisija za komunikacije je odmah uklonila zahtev, koji je uveo Obama, da se tehnički standard 5G mreže mora od početka graditi tako da odoli svim sajber-napadima. Prvi put u istoriji, sajber-bezbednost je naglašena početka stvaranja standarda nove mreže, sve dok ga Tramp nije ukinuo. Komisija je odustala i od konsultovanja sa najvećim tehničkim stručnjacima u državi u vezi sa bezbednošću 5G mreže.

Moramo biti svesni činjenice da naše bežične mreže nisu bezbedne onoliko koliko bi trebalo da budu jer nisu napravljene tako da mogu odoleti sajber-napadima koji su danas uobičajeni. To nije greška kompanija koje su napravile mreže. Treba da se setimo da, kad su postavljani standardi za današnju 4G mrežu pre nekoliko godina, sajber-napadi nisu bili najveća briga. Trampovoj administraciji je rečeno da sajber-bezbednost predstavlja egzistencijalni rizik. Kongres bi trebalo da iskoristi svoju moć i istraži zbog čega administracija ne uspeva da nas zaštiti od takvog rizika, a posebno kad se govori o novoj generaciji mreža.

5199-ako-je-xa-5g-xa-mreza-toliko-vazna-zbog-cega-nije-bezbedna