Bill Gates je uveren da će se Microsoft Bob vratiti

Iako je doživeo sveopšti podsmeh kada se prvi put pojavio 1995, Microsoft Bob , ili nešto slično kratkotrajnom pomoćniku na ekranu, sigurno će se na kraju vratiti, tvrdi Bill Gates , saosnivač i direktor Microsofta .

Kada pogledate kako ljudi koriste proizvode kao što su Microsoft Office i Bing , jasno je da većina ne zna za svu funkcionalnost proizvoda i da nemaju vremena da uče, rekao je. Prema tome, kompanije koje prave softver moraju da smisle način kako da napredne funkcije približe korisnicima. 

„Hvala bogu za komercijalni softver. Od njega se finansiraju plate i ljudi dobijaju zaposlenja. A hvala bogu i za besplatan softver. Besplatan softver omogućava ljudima da izlože stvari sa kojima možete da eksperimentišete i da ih dorađujete. Obe vrste softvera se dobro slažu u jedan zajednički ekosistem,“ kaže Gejts .

Izvor: IT NEWS

2268-bill-gates-je-uveren-da-ce-se-microsoft-bob-vratiti