Boris Džonson sada ima čvrste razloge da odustane od kompanije „Huavej“

Bivši šef obaveštajne službe MI6 kaže da su sankcije koje su Sjedinjene Države nametnule kineskoj telekomunikacionoj kompaniji sasvim opravdane i da, prema tome, „Huavej“ predstavlja bezbednosni rizik za Veliku Britaniju. Boris Džonson sada ima čvrste tehničke razloge da preinači svoju odluku i da, ipak, ne dozvoli kineskoj kompaniji „Huavej“ da se uključi u izgradnju britanske 5G infrastrukture, rekao je bivši šef obaveštajne službe MI6 . Ser Džon Sovers je rekao da nove sankcije koje je Amerika nametnula kompaniji znači da bi Britanija bila u ogromnom bezbednosnom riziku, koji nije bio poznat u januaru, kad je vlada odlučila da ponudi kompromisno rešenje i odobri kompaniji učešće na tržištu telekomunikacija u obimu od 35 procenata.

Sovers je naveo i nekoliko izveštaja – koje vlada nije odbacila – u kojima se ističe da je Nacionalni centar za sajber-bezbednost, takođe, zaključio da se nivo rizika promenio i da bi trebalo isključiti „Huavej“ iz učešća u izgradnji infrastrukture 5G mreže. Odluku, koju bi trebalo da potvrdi Savet za nacionalnu bezbednost u roku od dve nedelje i da je iznese parlamentu pre letnje pauze, zadovoljno će dočekati mnogi konzervativci u parlamentu. Njih 38 je u martu glasno i žestoko izrazilo svoje negodovanje zbog prethodne odluke.

Sovers, takođe, navodi da je prvobitna odluka da se kompaniji odobri delimično učešće u izgradnji 5G mreže bila „razumno izbalansirana“, što više nije slučaj, jer su posle nje usledile dodatne sankcije, koje će onemogućiti kompaniji da koristi tehnologiju koja se oslanja na američku intelektualnu svojinu. Zbog toga, kako je istakao Sovers, „pouzdani dobavljači koji nisu iz Kine, više neće moći da sarađuju sa kineskom kompanijom“ i da „obaveštajne službe Velike Britanije ne mogu sa sigurnošću da tvrde da je oprema napravljena u Kini i dalje bezbedna za upotrebu u telekomunikacionoj mreži Velikoj Britanije.

Pored toga, rekao je da sada postoje razumni tehnički razlozi za promenu odluke koja je doneta u januaru, pošto se promenila procena bezbednosti jer su se promenile i neke činjenice. Mnogi zvaničnici su naveli da je vlada postupila veoma razumno kad je preispitala svoju odluku. Osim tehničkih razloga koji isključuju kompaniju iz učešća u izgradnji mreže, ne treba zaboraviti ni kako se Kina borila protiv pandemije korona virusa, kao ni njene postupke u Hong Kongu. Dakle, ne treba zanemariti ni političke razloge koji bi primorali Britaniju da mnogo pažljivije razmotri bilo kakvu saradnju sa Kinom.

Prvobitna odluka da se kompaniji omogući učešće u izgradnji 5G mreže u Britaniji doneta je zbog toga što zapadne kompanije nisu mogle da da ponude povoljniju cenu i stručnost. Ipak, kompanija nikad nije uspešno mogla da ospori sumnje da je zapravo pod kontrolom kineske vlade, što znači da bi neprijateljska sila mogla da iskoristi svoju moć u izuzetno važnoj britanskoj infrastrukturi. Odlukom, koja je doneta u januaru, i to je rešeno tako što je navedeno da će kompanija „Huavej“ neće instalirati kritične bezbednosne delove u 5G mreži. Međutim, i to je sada promenjeno.

U izjavi koju je kompanija dala u nedelju navodi se da se američke sankcije ne odnose na bezbednost već na tržišni položaj i da se trude i to da isprave, da bi Velika Britanija i dalje održala vodeću poziciju u razvoju 5G mreže. Uz to, kompanija je istakla da njeni proizvodi i rešenja koriste tehnologiju i komponente u koje vlada Britanije ima stalni i neometani uvid. Mnogi članovi parlamenta insistiraju na tome da se ne samo „Huavej“ potpuno isključi iz izgradnje 5G mreže, već da Britanija treba da teži potpunom odvajanju od Kine, što znači da je potrebno izgraditi 5G mrežu sopstvenim snagama.

Na pitanja u vezi sa izveštajima koji navode da bi proces isključivanja kompanije „Huavej“ iz izgradnje 5G mreže trebalo da počne pre kraja ove godine, zvaničnici su rekli da bi trebalo da se ispune još neki uslovi pre nego što počne ceo proces. Svi se nadaju da će Savet za bezbednost razmotriti te uslove i da će u vezi sa svim pitanjima doneti ispravnu odluku kako bi Britanija imala snažnu telekomunikacionu infrastrukturu, koja će, uz to, biti i bezbedna.

5897-boris-dzonson-sada-ima-cvrste-razloge-da-odustane-od-kompanije-huavej