Četvrta industrijska revolucija ključna je za vraćanje globalne ekonomije i našeg života na pravi put

Preventivne mere koje primenjuju zemlje širom sveta za zaustavljanje epidemije korona virusa ( COVID -19) prisiljavaju nas da napravimo suštinske promene u načinu na koji živimo, od posla do igre, od poslovanja do obrazovanja, od vođenja politike do zakonodavstva. Koliko dugo će te mere ostati na snazi, teško je reći, ali postoji velika bojazan da bi one mogle da opstanu duže vreme i verovatno će imati trajan uticaj na naše živote.
Iako moramo preduzeti sve razumne mere predostrožnosti, ne možemo u nedogled zaustaviti sve ekonomske i društvene aktivnosti. Na ovaj ili onaj način, život mora da ide dalje, zbog čega je sada od presudne važnosti da pronađemo inovativne načine za zaobilaženje ove pandemije ili bilo kog drugog potencijalnog poremećaja.

Često čujemo da je četvrta industrijska revolucija ( 4IR) sila koja izaziva poremećaje i predstavlja pretnju po život ljudi i ekonomski prosperitet društva. Međutim, trenutne okolnosti prikazuju sasvim drugačiju sliku, gde tehnologije 4IR predstavljaju rešenja za obnavljanje mnogih delova našeg svakodnevnog života, pomažući nam da prevaziđemo do sada neviđene izazove. Na primer, tehnologija i digitalna povezanost omogućavaju mnogim ljudima da rade na daljinu i da se virtuelno upoznaju, dok obrazovni sistemi deci nude učenje na daljinu iz bezbednosti njihovih domova putem vebinara. Štaviše, dok već dugi niz godina kupujemo robu na platformama za e-trgovinu, kupovina osnovnih potrepština za kuću na internetu uveliko je prevazišla taj trend – i mogla bi da postane norma u našem post-pandemijskom svetu.

Ne samo da nam 4IR omogućava da nastavimo da živimo, već nam i veliki podaci omogućavaju da predvidimo širenje korona virusa, pružajući vitalne informacije koje pomažu vladama i zdravstvenim sistemima da efikasno i brzo reaguju kako bi obuzdali epidemiju. Pored toga, 3D štampanje se takođe koristi za ubrzanje proizvodnje osnovnih medicinskih potrepština u kratkom roku – koje je prilično teško nabaviti preko tradicionalnih lanaca snabdevanja – kao što su hirurške maske, komponente respiratora i dijagnostički kompleti.

Nema sumnje da tehnologije 4IR omogućavaju nastavak poslovnih aktivnosti uz održavanje discipline društvenog distanciranja. Na primer, blockchain tehnologija omogućava nam da bezbedno potpišemo ugovor, a da ne moramo biti fizički prisutni. Veštačka inteligencija (AI) može da se koristi za nastavak proizvodnje i omogućavanje donošenja odluka na daljinu, dok roboti mogu da osiguraju da se proizvodnja ne prekine i da radnici ne budu u bilo kakvoj opasnosti od infekcije. Kombinujući industrijski internet stvari (IIoT) sa računarstvom u oblaku, globalni proizvođači bi takođe mogli daljinski da pristupe virtuelnom komandno-kontrolnom centru za nadgledanje i upravljanje mnogobrojnim proizvodnim objektima iz bilo kog dela sveta. Pri trenutnoj brzini usvajanja tih transformativnih tehnologija, u vrlo bliskoj budućnosti moći ćemo da zakažemo vožnju u autonomnom vozilu i tako izbegnemo da budemo u neposrednoj blizini zaraženih osoba.

Zbog toga, moramo da prihvatimo novu digitalnu DNK za naše društvo kojoj će verovatno biti potrebne stalne inovacije i kreativnost da bi mogla da funkcioniše. Konačno, inovacija se pokazala kao efikasan alat koji može da reši goruće izazove i ostaje pokretačka snaga za napredak čovečanstva i ubrzanje globalne dobrobiti.

Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija, osim 16 drugih ciljeva, zahtevaju dobro zdravlje i dobrobit svih. Trenutna globalna zdravstvena kriza dala je dodatnu hitnost akcijama koje zahtevaju da budemo ujedinjeni i otporni. Pandemija će bez sumnje uzdrmati proizvodni sektor u kratkom roku, pa čak i dovesti do privremenog ili trajnog zatvaranje mnogih fabrika. U nekom trenutku, međutim, ova globalna zdravstvena kriza doći će do užasnog kraja. Prekid u lancima snabdevanja usmeriće zemlje prema većoj domaćoj proizvodnji i kapacitetu, što će dovesti do stvaranja programa za zapošljavanje lokalne radne snage.

Dugoročno gledano, kriza će podstaći više inovacija za unapređenje digitalne tehnologije i biće zapamćena i po tome što je dovela do temeljnih promena u načinu na koji se mnoge stvari prave, koriste ili odbacuju. Ovo je nova era digitalne obnove – ona koja neće samo obnoviti naše društvene i ekonomske mreže, već će nas usmeriti i prema digitalnom svetu koji će tehnologije 4IR ojačati, omogućiti i ubrzati da bi se obnovio globalni napredak.

5804-cetvrta-industrijska-revolucija-kljucna-je-za-vracanje-globalne-ekonomije-i-naseg-zivota-na-pravi-put