E-učenje: Prednosti i izazovi

Sa pojavom COVID A 19, čini se da je e-učenje jedan od najsigurnijih i najlakših načina za prenošenje znanja i sticanje novih veština, istraživanje novih mogućnosti za zapošljavanje ili, u vezi sa tim, za novi razvoj hobija. Globalna pandemija COVID A-19 pokrenula je nove metode procesa učenja i podučavanja na mreži. Za neke je to bio tek mali dodatni napor koji je trebalo uložiti, ali za druge je to sasvim nov način obrazovanja. Većina država je i pre krize koja nas je zadesila pokrenula e-učenje u svojim školama. Mnoge škole u Indiji takođe su se prilagodile novom načinu e-učenja sa različitim stepenom uspeha. Mnoge napredne škole već su učinile mnogo na usvajanju tehnologije u svojim školama, što im je pomoglo u brzom prelasku na potpuno онлајн predavanje tokom trenutne krize i to sa značajnim uspehom. Nedavno sprovedeno istraživanje pokazalo je da je više od 92% učenika i roditelja zadovoljno онлајн predavanjima.
Sa pojavom COVID A 19, čini se da je e-učenje jedan od najsigurnijih i najlakših načina za prenošenje znanja i sticanje novih veština, istraživanje novih mogućnosti zapošljavanja ili, u vezi sa tim, novi razvoj hobija. E-učenje je sada primenljivo ne samo za savladavanje nastavnog gradiva, već i za obavljanje vannastavnih aktivnosti učenika, онлајн konsultacije, konferencije i vebinare. Potražnja za e-učenjem znatno je porasla i nastaviće takav trend dok se društvo bude prilagođavalo društvenom distanciranju posle ove pandemije.

Kao i kod većine nastavnih metoda, i e-učenje ima svoje pozitivne i negativne strane. Razumevanje tih elemenata pomoći će u kreiranju strategija za efikasnije izvođenje predavanja i procenjivanje njegove efikasnosti. Evo nekih, ali, ni u kom slučaju, iscrpnih, ključnih prednosti i nedostataka.

Prednosti:

Efikasnost – E-učenje nudi vrlo efikasan metod za obradu lekcija. Upotreba video zapisa, deljenje veza ka resursima, zadavanje testova i ostalih pisanih provera mogu se obaviti jednim klikom na dugme. Pored toga, predavanja se mogu snimiti i deliti kao priručnik za široku publiku. Pored toga, e-učenje omogućava da se na jednom času или predavanju okupi mnogo veći broj učenika или studenata koji se mogu podučavati.

Pristupačnost – E-učenje je daleko pristupačnije u odnosu na fizičko učenje. E-učenje primarno eliminiše dve glavne stavke troškova – nekretnine i prevoz. Materijal za školski predmet или fakultetski program dostupan je na mreži i njemu možete pristupiti onoliko puta koliko želite.

Manje izostanaka – Manja je verovatnoća da će učenici izostati sa časova, jer mogu lako da im pristupe bilo kada iz udobnosti svog doma.
Povećani pristup i domet – E-učenje se može dogoditi na bilo kom mestu, sve dok postoji uređaj i povezanost. Fizička nastava zahteva od učenika da dođe u školu, ali u slučaju e-učenja, učenik može pristupiti lekcijama bilo gde da se nalazi na svetu.

Podstiče stidljivu decu – Videli smo da se mnogi učenici koji su obično povučeni u okruženju u učionici otvaraju i opuštaju na časovima na mreži. Oni mnogo češće i slobodnije postavljaju pitanja i učestvuju u radu na času, što je, verovatno posledica udobnijeg i sigurnijeg kućnog okruženja.

Izazovi:

Nije pogodno za sve – Poznata je činjenica da studenti imaju određeni dominantan stil učenja. Neki bolje uče vizuelno, drugi uče dok slušaju, a treći opet imaju kinestetički stil učenja. E-učenje, koje od učenika zahteva da sedi ispred uređaja i razume lekciju, možda nije pogodno za sve stilove učenja.

Pomanjkanje usredsređenosti – Neki učenici uglavnom gube fokus tokom virtuelnih predavanja. Dosada se pojavljuje lako jer nedostaje interakcija licem u lice. Nastavnicima je neophodno da svoja predavanja na mreži održavaju dovoljno jasnim i interaktivnim kako bi pomogli učenicima da shvate sve.

Problemi sa tehnologijom – Iako je prodor interneta u Indiji porastao tokom poslednjih 12 meseci, trenutna infrastruktura, posebno u manjim gradovima, može predstavljati problem. Svaki prekid u prenosu podataka može da prouzrokuje nedostatak kontinuiteta u učenju za učenika, što može biti štetno. Pored toga, ako je učenik tehnofobičan, može se suočiti sa poteškoćama u učenju.

Nedostatak društvene interakcije – Ljudska bića nauče mnogo čak i onda kad su samo okruženi drugim ljudskim bićima. Nažalost, e-učenje oduzima sve fizičke interakcije koje bi učenici i nastavnici mogli da imaju u školskim prostorijama. Učenicima je uvek bolje da budu oko drugih učenika kako bi razgovarali или diskutovali o idejama, što je suštinski deo učenja. Učenje među vršnjacima sigurno trpi najveće negativne posledice.

Obuka nastavnika – E-učenje zahteva da nastavnici budu tehnološki obučeni, što, nažalost, nije uvek slučaj. Nastavnici moraju da ulože više vremena da bi se upoznali sa najnovijim tehnološkim dostignućima kako bi neometano i bez poteškoća mogli da drže časove na mreži.

Upravljanje vremenom ispred ekrana – Posledice po zdravlje zbog neprekidnog gledanja u ekran.

Iako svi metodi učenja imaju svoje prednosti i nedostatke, posle sadašnje krize, jasno je da će se neki oblik kombinovanog učenja pojaviti dok će e-učenje predstavljati ključni deo celokupnog procesa podučavanja i učenja.

5882-e-ucenje-prednosti-i-izazovi