Emodžiji kao pomoć u komunikaciji

Samsungova nova aplikacija koristi emodžije kao pomoć u komunikaciji. Kad su se pojavili emodžiji, svi su ih smatrali šaljivom novinom, ali danas su postali veoma korisna alatka za komunikaciju. Nova aplikacija Wemogee koristi ideograme da bi pomogla ljudima koji boluju od afazije, poremećaja u korišćenju jezika, koji prouzrokuje otežano čitanje, pisanje ili usmeno izražavanje. Aplikaciju su kreirali stručnjaci u Samsungovoj podružnici u Italiji u saradnji sa logopedom Frančeskom Polini. Wemogee zamenjuje tekstualne izraze kombinacijama emodžija i može se koristi u kratkim tekstualnim porukama ili u direktnom sporazumevanju. Podržani jezici su engleski i italijanski. Aplikacija će biti dostupna već od 28. aprila, a verzija za iOS kasnije.

Afazija se javlja pri povredi delova centralnog nervnog sistema koji su zaduženi za razumevanje jezika i govor. Jedan od najčešćih uzroka ove bolesti je moždani udar, ali i tumor mozga, kao i traumatske povrede ili neurodegenerativne bolesti. Prema statistici američkog Nacionalnog udruženja za obolele od afazije, oko dva miliona Amerikanaca boluje od ove bolesti, a svake godine pojavi se još 180.000 slučajeva. Pošto se mnogi sporazumevaju gestikulacijom, crtaju ili koriste slike da bi razgovarali, Wemogee će im pružiti priliku da mnogo brže i jednostavnije komuniciraju.

Stručnjaci razvojnog tima tvrde da je to tek prva aplikacija koja omogućava obolelima od afazije da razgovaraju. Wemogee ima dva režima upotrebe: vizuelni i tekstualni. Oboleli od afazije vide emodžije koji su uređeni tako da mogu izraziti više od 140 fraza koje su raspoređene u šest kategorija. Wemogee prevodi kombinacije emodžija u tekst za one koji mogu da čitaju, da bi ponovo njihove tekstualne poruke bile prevedene u emodžije.

Prema rečima Frančeske Polini oboleli od afazije razumeju emodžije jer opisuju sve vidove emocija. Upotreba gestikulacije, slika i izraza lica je funkcija koja je potpuno očuvana u razumevanju jezika, a veoma često i u jezičkom izražavanju. Iako protivnici tvrde da su emodžiji samo uprošćena pisana komunikacija, ovi simboli su veoma korisni ako želimo da dodamo malo živosti u neverbalnu komunikaciju. Jedna aplikacija koja koristi emodžije pomaže deci da govore o nasilju. U svakom slučaju, mali simboli omogućavaju ljudima da se bolje i lakše izražavaju.

4312-emodziji-kao-pomoc-u-komunikaciji