Google, Microsoft i Yahoo tajno podržavaju Evropsko udruženje za privatnost

Organizacija za privatnost ima tajne veze sa korporativnim podržavaocima. Nakon optužbe nezavisnog posmatrača za nedostatak transparentnosti, Evropsko udruženje za privatnost EPA (European Privacy Association) priznaje da ga podržavaju Google, Microsoft i Yahoo . 

Posmatrači CEO (Corporate Europe Observatory) , koji rade na izlaganju privilegovanih pristupa u formulisanju politike Evropske unije, najavili su u četvrtak žalbu, po kojoj EPA navodno predstavlja industrijske interese u debati o zaštiti podataka u Evropi, iako za „Transparency Register“ Evropske unije nisu naveli nijednu korporaciju koja ih podržava.

Registar, koji vode Evropski parlament i Evropska komisija, zahteva da svi potpisnici prikažu svoje interese, ciljeve i, ako je primenjivo, klijente koje predstavljaju.

EPA se vodi u kategoriji istraživačkih centara, istraživačkih i akademskih institucija i da ima samo 10 privatnih članova (koji nisu korporacije). Međutim, izvršni direktor EPA Pietro Paganini potvrdio je novinskoj agenciji IDG News Service da su Google, Yahoo i Microsoft njihovi članovi.

Izvor: IT NEWS

2168-google-microsoft-i-yahoo-tajno-podrzavaju-evropsko-udruzenje-za-privatnost