Google na Kubi

Serveri kompanije Google na Kubi oživeli su na internetu i tako obeležili prekretnicu u evoluciji komunikacije u toj državi i obezbedili korisnicima na Kubi brži pristup servisima te kompanije. Računari su deo Google- ove globalne mreže keš servera, koji lokalno čuvaju često pretraživane sadržaje kojima se, zbog toga, ne mora pristupati sa velikih udaljenosti. Takva procedura ubrzava pristup u svakoj zemlji, što je naročito značajno za Kubu koja je vrlo slabo povezana sa ostatkom sveta. Internetska povezanost Kube sa svetom ostvaruje se isključivo preko podvodnog kabla ALBA- 1 koji se proteže od ostrva do Venecuele.

Google je tako prva inostrana kompanija koja je, uvodeći svoje servere, pružila usluge obezbeđivanja pristupa internetu. I dalje je korišćenje interneta na Kubi izuzetno skupa zabava. Internet kafići koji su u vlasništvu države naplaćuju nekoliko evra za sat ili dva korišćenja, što je izuzetno visoka cena ako znamo da je prosečna zarada oko 20 evra. Google je prvi put ušao na Kubu 2016. godine kada je postavio svoj tehnički centar i uspostavio pružanje usluga bežičnog interneta u galeriji kubanskog vajara Aleksisa Leive Maćada.

Lozinka za bežičnu mrežu u galeriji je „ abajoelbloqueo“ – „ kraj embarga.“ Novi keš servis je rezultat ugovora koji su, u decembru 2016. godine, potpisali Google i Etecsa, telekomunikaciona kompanija u državnom vlasništvu. Možete i sami da proverite. Sledeća adresa će preusmeriti vaš pretraživač na najbliži keš server: http://190.92.112.12.  Google nije odmah bio spreman da prokomentariše ovaj poslovni poduhvat.

4313-xa-google-xa-na-kubi